Moderna spårvagnssystem

Miljövänligt, bekvämt, effektivt och urbant. Det är några egenskaper som tillskrivs moderna spårvagnar - en ny teknik som investeras i i fler och fler städer runt om i världen.

Klicka på kartan och lär dig mer om spårvagnar i Frankrike.

 

Frankrike är ett av de länderna som på senare år har satsat brett på spårvagnstrafik. Sedan 80-talet har det byggts ett trettiotal moderna spårvagnslinjer och det planeras för fler nya. Franska spårvägssystem har en tydlig koppling till stadsutveckling och står som inspiration till många satsningar på andra håll i världen - exempelvis, Bergen i Norge.

Bybanen, som spårvägen heter i norska Bergen, har blivit en succé ända sedan starten av den första moderna linjen 2010. Resenärsflödet ökar årligen och likaså byggandet av bostäder, serviceverksamheter och kontor längs linjen. Bybanen beskrivs därför som "fluepapir for investorene": det sägs att investeringarna längs spårvägen har blivit tio gånger så stora som investeringen i själva spårvägen.

Bybanen har bekräftat att den franska modellen fungerar även utanför Frankrike: att spårvägstrafiken inte är ett mål i sig, utan är ett medel att åka kollektivt som bidrar till en klimatklok stadsutveckling.

 

På vilket sätt är det då klimatklokt?

Stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen gör att färre behöver köra bil för att ta sig fram; stadsmiljö kan bli tätare, grönare och attraktivare även för oss som cyklar eller går. Framtidens stad växer inåt och är en levande promenadstad.

Moderna spårvagnar rullar idag i ett femtontal spanska städer, åtta italienska städer, sex städer i Storbritannien och tre i Tyskland - för att nämna några. Även i Norden planeras det för fler nya spårvägar.

Nedan är en kort animationsfilm om den kommande spårvägen i danska Odense:Mer läsning:

Bybanens webbplats (Bergen)

Barcelona tram

Odense Letbane

Århus Letbane