Lund växer

Lund växer. Det ska ske på ett hållbart sätt, genom förtätning, längs med starka kollektivtrafikstråk och med levande stadsmiljöer.

Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 126 000 (oktober 2020).

Det är kommunens målsättning att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet och den utbyggnadstakten skulle ge 20 400 nya bostäder fram till år 2035.

Nya bostäder och arbetsplatser
Fram till år 2050 ska stråket längs med spårvägen växa med 50 000 nya människor som bor och arbetar i nordöstra Lund, 40 000 av dem på Brunnshög och resten genom förtätning i de centrala delarna.

Om man drar en linje mellan Lund C och ESS finner man ”ett kunskapsstråk” – ett pärlband med kunskapsbaserade institutioner och företag: Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet (Lunds tekniska högskola), forskarbyn IDEON, Sony-Eriksson-området samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. 60% av alla arbetsplatser i Lund finns i detta stråk.

Spårvägen är ett medel att uppnå kommunens tillväxtmål.
Lunds stad byggs ut inom cykelavstånd och goda lägen för kollektivtrafik prioriteras. Spårvägen på Brunnshög byggs innan staden växer ikapp. Finns infrastrukturen redan är det lättare att välja kollektivtrafik.