Framtida behov

Spårvägen i Lund kommer att bidra till kommunens ambitioner om en hållbar utveckling.

Det behövs ett kollektivtrafikslag som klarar en ökning av 40 000 personer som ska arbeta eller bo på Brunnshög. 

Hållbarhetsmålen för stadsdelen är ambitiöst satta. Målsättningen är att maximalt 1/3 av resorna till Brunnshög skall ske med bil och 2/3 med kollektivtrafik eller cykel.

Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa intill.

Spårvägen kan transportera fler människor än en buss. Medan en ledbuss tar 65 personer, tar Lunds nya 33-meter långa spårvagn 200 personer. Det krävs spårvägens kapacitet för att uppnå det hållbara resande till Brunnshög som eftersträvas.