Varför spårväg?

Spårvägen byggs för att täcka framtida behov och skapar tillgänglighet och möjlighet för utveckling till staden.

Att bygga spårväg är i sig inget mål, utan ett medel för att uppnå mål. Mål som är kopplade till kommunens ambitioner om en hållbar utveckling.

Det finns idag krav och förväntningar på en omvandling till ett mer hållbart samhälle, inte minst inom transportsektorn där utmaningen blir att få till hållbara och mer miljövänliga transportlösningar som möter förväntningar på god tillgänglighet och ett ökat resande.

 

Bilden är tagen i spanska Vitoria.