Bakgrund

Tankarna på spårvagnar i Lund har funnits länge. De första utredningarna gjordes på slutet av 80-talet och när det högkvalitativa busstråket Lundalänken skulle byggas dimensionerades det för att omvandlas till spårväg i framtiden.

Resandet på Lundalänken har tredubblats sedan starten 2003. Tillsammans med de stundande utbyggnadsplanerna i Kunskapsstråket och på Brunnshög har frågan om spårvägssatsning blivit alltmer aktuell.

Lund växer
På 50-talet bodde det 50 000 människor i Lund. Femtio år senare, år 2000, hade mängden fördubblats. Idag (2020) är vi drygt 126 000 invånare. Det är ett tydligt tecken på urbanisering. Sverige är ett av de länder där urbaniseringen sker snabbast. Malmö-Lund-regionen är numera Sveriges näst största arbetsmarknadsregion, och Lund är en av de starkast växande tillväxtkärnorna.

I genomsnitt växer Lund med 1000 invånare per år och vi räknar med en liknande tillväxt även i framtiden. En del av den ska ske på Brunnshög - Lunds sista större område som pekas ut i kommunens översiktsplan. 

Hållbar stadsutveckling
Tillväxt är positivt men Lund måste behålla sitt hållbara fokus och växa varsamt - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I Lund planerar vi staden med människan i fokus och därför ska det växa inåt - genom förtätning, skapande av tydliga stråk, mötesplatser och sammankopplade stadsdelar. Transporter är stadens skelett och nerv; arbetet med tranporter är en naturlig del av stadsplaneringen. Fler ska kunna ta del av staden utifrån sina egna förutsättningar - fler ska kunna resa kollektivt. Därför är det viktigt med infrastruktur som visar kontinuitet och riktning.

Lund C - Skånes största station 
En vanlig vardag är det ca 40 000 människor som stiger av och på tågen på Lund C. Det är mer än två Vasalopp varje dag. Trängsel är ett faktum redan idag, och med ökad resande kommer det att vara ännu trängre.

Varje år blir vi fler som reser kollektivt och de flesta av pendlarna fortsätter sin resa vidare genom staden, till Kunskapsstråket. Lösningen är kapacitetsstarkare kollektivtrafik som tar lite yta men kan transportera många människor samtidigt.

Lundalänken blir spårväg
Spårväg mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk. Stora delar av sträckan ska anläggas i gräs och det blir ett grönt stråk som knyter samman staden.