Arbeten nära spårvägen kräver tillstånd

Det krävs särskilda tillstånd om man utför arbeten i närheten av spårvägen.

Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen och där det finns risk för att människor och maskiner kan komma in i spårområdet eller komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från spårinnehavaren, Lunds kommun.

Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar, fäller eller planterar träd, gör höga lyft med kranbil eller liknande utmed spårvägsanläggningen.

För mer information se www.lund.se/gravtillstand.