Kontaktledningar

Spårvagnar drivs av el som kommer via kontaktledningar. De strömförande ledningarna hänger på ca 5,5 meters höjd och kommer normalt sett aldrig i kontakt med sin omgivning.

Sammantaget finns det 260 kontaktledningsstolpar i olika modeller längs med hela spårvägslinjen. Olika modeller behövs för att bära upp olika mängder last. Bilden visar spårvägen på gamla Lundalänken i högd med Skånes universitetssjukhus. Foto: Kristina Strand Larsson. 

Den som kör höga fordon bör däremot vara uppmärksam i korsningar över spårvägen. Tänk på att alltid sänka lastbilens flak eller kran innan du korsar spårvägen.

I händelse av en olycka - ta aldrig i en nedfallen ledning! Flytta dig till säkerhet och ring 112.