Enkelt att korsa

De olika markmaterialen i spårvägsstråket hjälper att orientera sig på ett säkert sätt. Vi har arbetat särskilt med att utforma passager och korsningar.

Spårvägspassage för gång- och cykeltrafik på Getingevägen i höjd med Kung Oskars väg. Foto: Kristina Strand Larsson. 

Passager över spårvägen är byggda i betong med olika strukturer på ytorna. Det tydliggör de olika fälten för fotgängare och cyklister. Spårvägspassager har annorlunda utformning än andra passager över vägar - just för att visa att det är en spårvägspassage och att det är andra regler som gäller.

Spårytan i bilkorsningar är markerad med densifalt - ett ljusare material än asfalt som tydliggör att man korsar en spårväg. Bilden visar bilkorsningen över spåret på Utmarksvägen vid forskningsanläggningen MAX IV. Foto: Kristina Strand Larsson. 

I bilkorsningar är spårområdet markerat med ett speciellt ytskickt - densifalt. Tänk på att aldrig stanna inom detta område!

De mindre passagerna för fotgängare och cyklister är markerade ned varningsskyltar samt markeringar på trafikytan. Större passager och bilkorsningar är utrustade med trafiksignaler. När en spårvagn närmar sig lyser trafiksignalerna rött. När spårvagnen har passerat slocknar signalen helt. 

Cirkulationsplatsen i korsningen Brunnshögsgatan-Solbjersvägen. Foto: Perry Nordeng. 

Spårvagnarna passerar två cirkulationsplatser i Brunnshög. Spåret går rakt igenom cirkulationsplatserna, medan biltrafiken ger väg genom att stanna vid stopplinjen och den röda trafiksignalen.