Nytt trafikslag

Nu har spårvagnarna börjat testköra i stråket mellan Lund C och ESS.

Spårvägen i Lund kännetecknas av funktion, säkerhet och estetik. Spårvagnar går på egen bana och blandas inte med övrig trafik. Det är bara i korsningar och i passager som alla trafikslagen möts.

Tänk på att spårvagnar inte väjer. Förarens sikt styr och spårvagnen kan bromsa vid behov. Vid kraftig inbromsning finns det risk för att resenärerna ombord faller och skadar sig. Som fotgängare, cyklist eller bilist har du skyldighet att ge fri väg för en spårvagn som närmar sig. Chansa inte. Stanna till. Ge fri väg.

Filmen nedan förklarar hur man säkert korsar spåret i passager och i korsningar: