Om oss

Spårvägsprojektet är avslutat nu. Spårvägen och spårvagnarna ingår i Lunds kommuns och Skånetrafikens linjeverksamheter.

Kontakt infrastruktur

Vid frågor om infrastrukturen kontakta Lunds kommun via epost till tekniska.forvaltningen@lund.se eller via telefon till Medborgarcenter 046-359 50 00. 

Om du upptäcker något fel i spårvägsstråket anmäl det via denna länk: https://www.lund.se/felanmalan

Kontakt spårvagnar, depå, trafik

Vid frågor om spårvagnarna, depån och trafiken kontakta Skånetrafiken: https://www.skanetrafiken.se/

Bakgrund

Projektet Spårväg Lund C-ESS har genomförts i samarbete mellan Lunds kommun och Region Skåne / Skånetrafiken. Verksamheten har varit uppdelad i fyra delprojekt: Infrastruktur, Spårvagnar, Depå och Trafikering. Lunds kommun ansvarade för delprojektet Infrastruktur. De övriga tre delprojekten leddes av Region Skåne / Skånetrafiken.

Syftet med denna webbplats har varit att informera om arbetet med spårvägssatsningen på linjen Lund C - ESS samt berätta om stadsutveckling och spårvägens roll.

Spårvägsprojektet är nu avslutat och denna webbplats uppdateras inte längre.