Spårvägens hållplatser

Spårvägen i Lund har nio hållplatser. Från centrala Lund till Brunnshög ska hållplatserna heta Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Spårvägens hållplatser ska inte ha för långa namn och de ska gärna heta samma sak som de större verksamheter som finns på platsen. Därför fungerar även förkortningar som LTH, MAX IV och ESS. Telefonplan berättar till exempel om Ericsson och Sony. 

Namnet Solbjer kommer från det gamla namnet på kullen eller ”berget” som ligger i södra Brunnshög. 

Fakta namngivning av platser

När en kommun ska namnge platser, gator och kvarter stödjer man sig på kulturmiljölagen och fastighetsbildningslagen. Namnvalet ska knyta an till platsens historiska betydelse. God ortnamnsed ska följas och platserna ska inte få namn efter nu levande personer.

Här kan du läsa en intervju om hållplatsnamnen med Jonas Andreasson, stadsingenjör i Lunds kommun.