Ny bro till E22 - så här gick det till steg för steg

Bild för - P4S_2066.jpg

Den 5 april klockan 20 stängs E22 för trafik. Direkt börjar spårvägsarbetarna fräsa bort asfalt med en asfaltfräs.

Asfaltsfräsning och schaktning av lera

Denna metod gör att det går att återvinna asfalten på ett enkelt sätt. 2 500 kvadratmeter asfalt fräses bort. Cirka åtta timmar tar det, sedan transporteras materialet bort från området för att återvinnas.

När asfalten är försvunnen börjar det stora arbetet med schaktning. 17 000 kubikmeter lera ska grävas bort för att skapa utrymme så att den nya bron kan rullas på plats. Även det mesta av leran återvinns. En del behöver köras bort till kommunens depå i Rögle.

Rivning av den gamla bron

Parallellt med schaktningen startar rivningen av den gamla bron. Med hjälp av en så kallad crusher och en betonghammare knackas och knips betongen och armeringen bort. Nu kan det bli bullrigt, även om vi gör allt för att skapa så lite oljud som möjligt. Fredag-söndag pågår arbetet med att fräsa bort asfalt, schakta och riva den gamla bron. Spårvägsarbetarna jobbar i skift dygnet runt under hela perioden. Betongen och armeringen från den gamla bron transporteras inte iväg direkt, utan mellanlagras på plats för att sedan kunna sorteras.

Marken förbereds

När lermassorna väl är borta och den gamla bron är riven, förbereds marken för lansering av den nya bron. Det som gör att bron ska rulla – lanseringsplattor och balkar – ska monteras nu.

Betongplattor, balkar och lyftbalkar

På marken, där det finns en packad grusbädd, placeras tjugoåtta specialgjorda betongplattor. Betongplattorna är tio meter långa och har tillverkats i förväg. På plattorna läggs balkar som täcker plattornas längd. För att lyfta bron används tolv stora lyftbalkar. Lyftbalkarna, som tillsammans väger 83 ton, monteras genom brons ben.

Flytten av bron startar den 8 april

Söndagen den den 8 april ska allt vara på plats. Då börjar lanseringen. Lansering betyder helt enkelt att bron lyfts och rullas på plats. Vilket inte är helt enkelt med en bro som väger 5 000 ton, är åtta meter hög, över 40 meter lång och 40 meter bred.

Själva lanseringen eller flytten går till så att bron lyfts upp med domkrafter. Tolv domkrafter är placerade vid lika många lyftpunkter. Åtta påskjutardomkrafter används för att få bron att röra sig. Under söndagen den 8 april och måndagen den 9 april ska bron rullas till sin rätta plats med hjälp av ett system som gör att allt sker jämt och stadigt. När bron är placerad ska allt lanseringsmaterial i form av domkrafter och balkar avlägsnas.

Bergkross fyller upp runt den nya bron

Nu sätts stödmurar i betong runt bron och det delmoment som tar längst tid startar. Från tisdagen den 10 april till lördagen den 14 april ska ska 9 000 ton bergkross fyllas upp runt bron. Till fyllnad för en väg går det inte att återanvända betong. Här behövs bergkross som är anpassat för motorväg, annars finns det risk att det blir sättningar i vägen.

De sista momenten- asfaltering, räcken och målning av vita linjer

Söndagen den 15 april startar den sista delen av arbetet med brolanseringen. Nu ska vi asfaltera, bygga räcke, måla vita linjer och besiktiga inför öppningen. Den 19 april släpps trafiken på den nya, dubbelt så breda bron med namnet Bro 100-592-1.

Gång- och cykelvägen under E22 stängd till 21 maj

Gång- och cykelvägen under E22 kommer att vara stängd ytterligare en tid, fram till den 21 maj. Detta beror på att vi arbetar med ledningar och avslutande schaktning.