El-säkerhet

Trots att det dröjer till spårvagnarna levereras till Lund och börjar testtrafikera spåret är kontaktledningen redan spänningssatt och anläggningen är i drift.

Så här ser kontaktledningsstolparna ut längs spårvägen på Sölvegatan. 

Fordon inte får vara högre än 5 meter

Spårvägen i Lund går på en egen bana, men i korsningar kan du komma i kontakt med kontaktledningen. Ledningen sätts på 5,5 meters höjd, och av el-säkerhetsskäl ska det vara minst en halv meters avstånd till fordon som passerar under kontaktledningen. Tänk därför på att alltid sänka lastbilens flak eller kran innan du korsar spårvägen. Vid en olycka med en nedfallen ledning ring genast 112.

Arbete nära kontaktledningen kräver tillstånd

Alla som utför arbete på kommunens gator ska ha en godkänd trafikanordningsplan. Särskilda regler och tillstånd gäller för arbete i och intill spårvägen. Läs mer och ansök på Lunds kommuns webbplats: www.lund.se/gravtillstand