Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Byggarbetet

Bygget av spårvägens depå pågår för fullt. I anslutning till depån ska även några mindre teknikbyggnader och pumpstationer sättas upp.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via vägen som går in till infart D mot ESS. Persontrafik ansluter direkt till Odarslövsvägen.

Fakta depån

• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2 

• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2 

• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2 

• Teknikbyggnad: cirka 30 m2 

• Pumphus: cirka 15 m2 

• Likriktarstationer: cirka 40 m2 

• Spår cirka 700 m