Infrastruktur

Spårvägen sträcker sig mellan Lund C och ESS, på en 5,5 km lång linje. Längs med hela spårvägen löper gång- och cykelvägar, och på vissa platser finns också körytor för biltrafik.

Spårvagnen Sfinxen testkörs i centrala Brunnshög.

Spårvägen i Lund har en "fransk" öppen lösning, lik de tiotals spårvägar som på senare tid har anlagts i många franska städer. Gestaltningen kännetecknas av att spårvagnarna blandas inte med övrig trafik utan går på en egen upphöjd bana i stadsmiljön. Spårvägsområdet är inramat av en vit linje, och stora delsträckor går i gräs.