Så heter spårvagnarna

De sju spårvagnarna heter Åsa-Hanna, Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno och Saxo Grammaticus.

Åsa-Hanna var den första spårvagnen som levererades till Lund i slutet av juli. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun.


Spårvagnsnamnen är symboliska och är kopplade till sju lundensiska teman: Åsa-Hanna symboliserar ungdom, Sfinxen – kunskap, Lindeman  humor, Blåtand  innovation, Brandklipparen  historia och Saxo Grammaticus  internationell koppling.

Sedan tidigare har Skånetrafikens Pågatåg namn med Skåneanknytning. Spårvagnarna döptes därmed till namn med lundaanknytning.

 Man kan också säga att vagnarna utgörs av en häst, en innovation, ett sagoväsen, en fiktiv karaktär, två boktitlar och en gammeldansk. Eftersom namnen speglar olika teman går det att fylla med massor av exempel och i princip berätta hela Lunds historia med, säger lundaprofilen Johan Wester, som har varit med och tagit fram spårvagnsnamnen.

Spårvagnsnamnen togs fram av Skånetrafikens namnjury som hämtade underlaget i de närmare 500 namnsförslag som kom in under en medborgardialog med lundaborna vintern 2019.

 Det var viktigt för oss att de sju spårvagnarna skulle få egna, unika namn som symboliserar Lunds essens. På så sätt knyter vi ihop spårvägen med stadens karaktärsdrag. Samtidigt finns det en stor storytelling-potential i namnen med alla möjligheter att lägga till och vidareutveckla berättelsen om Lund över tid, säger Christina Elwing, varumärkesstrateg på Skånetrafiken.

Nedan finns en närmare förklaring om varje namn

Åsa-Hanna: Ungdom

Åsa-Hanna heter genombrottsroman av författaren och journalisten Elin Wägner som kom ut 1918. Elin Wägner, som föddes i Lund 1882, var kvinnosaksföreträdare, fredsaktivist och miljökämpe. Hon var den andra kvinnan som valdes in i Svenska Akademien. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen år 1919. Stora delar av sitt liv levde hon i Småland, men begraven är hon på Norra Kyrkogården i Lund.

Sfinxen: Kunskap

Sfinxen är rtt kvinnligt sagoväsen som symboliserar visdom och makt. När Lunds universitet invigdes av kung Oscar II år 1882, stod fyra sfinxar på taket. Sfinxen är även symbol och skyddshelgon för Boelspexarna.

Lindeman: Humor

Lindeman är en fiktiv karaktär skapad av lundastudenten och spexaren Hasse Alfredsson. Hasse Alfredson representerar därmed lundahumorn som är vänlig, hisnande, improviserad, inte högtravande, folklig men intelligent. Lindeman-karaktären lär dessutom ursprungligen ha varit baserad på Hasses gode vän och den i Lund världsberömde spexaren och historieberättaren Folke "Spuling" Lindh.

Blåtand: Innovation

Bluetooth-teknologin, som uppfanns på slutet av 90-talet av lundaprofessorn och Ericssonmedarbetaren Sven Mattisson är numera standard för trådlös kommunikation och används över hela världen. Teknologin fick namnet Bluetooth, eller Blåtand, efter härskaren över Danmark och Norge, Harald Blåtand. Hans son, kungen Sven Tveskägg, grundade Lund i slutet av 900-talet.

Brandklipparen: Historia

Brandklipparen är Karl XIIs legendariska häst. Karl XII styrde Lund 1716-1718 vilket i praktiken innebär att Lund var då både Sverige och Danmarks huvudstad. En skröna hävdar att Brandklipparen är begraven på Katedralskolan, där kungen bodde i hörnhuset. Det finns dock andra skrönor om andra möjliga gravplatser. Lund är dessutom en hästmetropol. År 1661 blev Flyinge ett statligt stuteri på initiativ av Karl X Gustav.

Inferno: Kultur

Inferno är en roman som skrevs på franska 1897 av Sveriges mest kände författare och dramatiker, August Strindberg. Strindberg skrev Inferno på Grönegatan under de två åren han bodde i Lund. (Strindbergs resor till Europa utgick från och landade ofta i Lund.)

"Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men inte med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen." (Strindbergs förord till Axel Wallengrens skrifter 1901, saml skr 54, sidan 336).

Saxo Grammaticus: internationell koppling

Saxo Grammaticus var är en dansk författare och historieskrivare som levde fram till cirka år 1214. Han Skrev dansk rikshistoria i 16 böcker, Gesta Danorum, danernas historia, som på den tiden (1200-talet) var ett vetenskapligt verk. Han skrev även förlagan till Hamlet (Amlethus), som inspirerade sedan Shakespeare.

Lund har varit en ickesvensk stad i nära 670 år. Saxo Grammaticus jobbade under flera år i Lund som historieskrivare åt den danske ärkebiskopen Absalon. Han var möjligtvis lärare på Katedralskolan/Domskolan.