Om spårvagnar

Spårvagnar är miljövänliga, tar lite relativt plats och kan transportera många människor samtidigt.

Spårvagnar är ett miljövänligt inslag i stadsrummet. De drivs med el, släpper inte ut avgaser och är tysta. Spårvagnar är också utrymmessnåla. De kör alltid i samma spår och vinglar inte. Därför tar de inte mer utrymme än vad de egentligen behöver - mer plats blir då kvar till stadslivet intill. Inte sällan finns uteserveringar bara någon meter ifrån spårtracén i moderna spårvagnsstäder.

Uttrycket "lagt spår ligger" är kopplat till stadsutveckling längs spåret. Fast infrastruktur är strukturskapande eftersom den attraherar investeringar intill. Spårbunden kollektivtrafik betyder långsiktighet och skapar förutsättningar för näringslivet att satsa i dess närhet.

Moderna spårvagnar kännetecknas också av inkluderande design - låggolv i vagnen samt plant insteg mellan vagn och hållplats gör att det är lätt att ta sig in och ut även för rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Spårvagnar har en jämn körstil och är behagliga att åka med. Påstigning och biljettvalidering i alla dörrar underlättar resenärsflödet och sparar tid.

Ett exempel på inkluderande design är spårvagnar - Bybanen - i norska Bergen. Norges regering har nyligen tilldelat Bybanen ett innovationspris för universell utformning och ökad tillgänglighet. Motiveringen löd så här: "Med ett stort resenärsfokus sätter Bybanen i Bergen en ny standard för resande med kollektivtrafik".

Hög kapacitet är ännu ett argument för spårvagnar. En vagn på ca 30 meter, som planeras för trafikering i Lund, tar lika många passagerare som 98 bilar - motsvarande en halv kilometer lång bilkö. (Jämförelse baseras på den genomsnittliga beläggningen på 1,3 personer per bil, enligt RES 2005-2006.) Om fler bilister åker kollektivt inom staden, minskar bilköer och avgaser, och parkeringsytorna kan omvandlas till parker, bostäder eller kontor.


En spårvagn kan tranportera lika många människor som 98 bilar. Det innebär renare luft och bättre användning av ytor som idag är parkeringsplatser.


Spårvagnar i Lund kommer att gå på egen bana och ha prioritet i trafiken. Det garanterar god framkomlighet och trafiksäkerhet. Tydlighet i utformningen gör det enkelt att läsa av och förstå var spårvagnarna går och var man får vistas som fotgängare eller cyklist. Längs med spårvägen kommer vi att bygga nya cykel- och gångbanor, vilket innebär att du aldrig kommer att cykla eller gå i spåret.

Finns det något negativt med spårvagnar? Det är dyrt att anlägga ett nytt system. Investeringskostnaden är relativt stor, men å andra sidan har spårvagnar en lång livslängd. Systemet är pålitligt och robust. Fordonen är tåliga och är brukbara under en tre gånger så lång tid som bussar.

Dessutom bidrar spårvägen till ökat byggande och tillväxt vilket gör att denna kostnad kan ses som en investering i stadens framtid.