Lunds spårvagnar

Lundaspårvagnen levereras av spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), på uppdrag av Skånetrafiken. CAF ska leverera sju spårvagnar till Lund. Avtalet med CAF är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år.

I spårvagnens utformning har Skånetrafiken tagit fasta på tillgänglighet och funktion. Därför har hela spårvagnen ett så kallat låggolv utan nivåskillnader inne i spårvagnen. Det kommer att finnas gott om plats för barnvagnar och rullatorer. Fyra platser är avsatta för rullstolar i färdriktningen. Det kommer att vara på- och avstigning i alla dörrar och WiFi finns både i spårvagnarna och på hållplatserna.

CAF har tidigare och pågående leveranser till Sverige och känner väl till krav gällande exempelvis klimat, arbetsmiljö, fordonsgodkännande och dokumentation. Spårvagnen är baserad på CAFs standardplattform Urbos 100.

 

Fakta om spårvagnarna

 • Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar med en längd på cirka 33 meter.
 • En spårvagn har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar.
 • Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
 • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
 • Låggolvet i hela spårvagnen gör det lätt att förflytta sig inne i spårvagnen.
 • Spårvagnen har plan instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av.
 • På- och avstigning i alla dörrar.
 • Fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon.
 • Det kommer att finnas USB-uttag.
 • Spårvagnarnas goda tillgänglighet är viktigt för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.
 • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.
 • Yttre design och formspråk kommer att vara i enlighet med Skånetrafikens varumärke och designriktlinjer.

 

Fakta om trafiken

 • Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
 • Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
 • Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
 • I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut
 • Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.

 

Skånetrafikens ambition har varit att spårvagnarna ska ha med så mycket som möjligt från konceptbussen, ett samarbete mellan Skånetrafiken, designbyrån Veryday samt Volvo och Transdev som hade som syfte att utmana sättet att se på inredning och funktion.

Här kan du läsa mer om konceptbussen.

Trafikoperatörens Vy avtal med Skånetrafiken om stadstrafiken i Lund löper fram till 2023. Därefter kommer en ny upphandling om trafikavtalet att göras.  

Läs mer i Skånetrafikens utvecklingsblogg.