Depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Så här såg spårvagnsdepån ut i april 2020. Två månader senare var den helt färdigbyggd. Foto: Kristina Strand Larsson.

Det är Region Skåne som äger och förvaltar depån. I slutet av juni flyttade spårvägens trafikledning in, även stadsbussarna trafikleds numera från spårvagnsdepån. Under sommaren har även två av våra sju vagnar anlänt till Lund och depån som fungerar som uppställnings- och underhållsplats. 

Depån ligger längst ut på spårvägslinjen, i närheten av forskningsanläggningen ESS. Den har viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för spårvagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver spårvagnarna förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Foto: Klas Andersson/NCC.

Foto: Klas Andersson/NCC.

 

Mer läsning

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå (2016-01-17)