Spårvagnar och depå

Det är Skånetrafiken som ansvarar för spårvagnar, depå och trafikering.

Lundaspårvagnen Åsa-Hanna testar lyftanläggningen i spårvagnsdepån. Foto: Håkan Henmyr.

Spårvagnar

Det är spanska leverantören CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) som enligt avtal med Skånetrafiken tillverkar de sju spårvagnar som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Den aktuella vagnsmodellen heter Urbos 100. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år. 

Spårvagnsdepå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här parkeras spårvagnarna, de städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare utgår också ifrån och har sin arbetsplats här. 

Spårvagnsdepån ligger granne med forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. Foto: Klas Andersson/NCC. 

Mer läsning:

Depå

Väldiga valv ska bli hem till spårvagnar
Spårvagnsdepån får solceller och sedumtak

Hållplatser

Res med spårvagnen dit nosen pekar
Spårvägens hållplatser ska vara tillgängliga för alla

Spårvagnar

Konsten att designa service
Sfinxen är på spåret
Nu är det klart när spårvagnarna i Lund börjar rulla