Aktuellt

December

2019-12-16

Nu är spårvägen färdigbyggd

Sent under Luciaeftermiddagen i förra veckan godkändes spårvägsanläggningen vid det avslutande besiktningsmötet. Med detta avslutas nu flera års byggarbete för spårvägen som sträcker sig mellan Lunds centralstation och forskningsanläggningen ESS i Brunnshög.

Gå till artikel
2019-12-10

Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden. Lärdomen för Lunds kommun handlar om att även i avtalen med kommunala bolag säkerställa att de är precisa in i minsta detalj.

Gå till artikel

November

2019-11-22

Spårvägens trafikledare ska också kunna köra spårvagn

I dag sitter Dan-Erik Persson på terminalen på Gastelyckan i Lund och trafikleder busstrafik. Hans nya uppdrag blir att leda spårvagnstrafik från depån uppe vid ESS.

Gå till artikel
2019-11-21

Stefan blir spårvagnsförare i Lund

Han har kört runt i hela Europa och lite till med lastbil, i Malmö och Lund med buss och dessutom varit taxi-chaufför. Nu är det dags för Stefan Qvick att bli spårvagnsförare.

Gå till artikel
2019-11-21

Gabriela ska bli trafikledare för spårvägen

Gabriela Hernandez har fått ett av Lunds nya, spännande jobb. Hon ska bli trafikledare för spårvägen och ha sin arbetsplats uppe i spårvagnsdepån vid ESS.

Gå till artikel
2019-11-11

Informationskampanj om Lunds nya trafikslag

Snart börjar spårvagnarna röra sig i stråket mellan Lund C och ESS och Lunds kommun uppmärksammar det i en informationskampanj.

Gå till artikel

Oktober

2019-10-29

Spåren till depån är klara

Tre färdigbyggda spår leder fram till spårvagnsdepån ute på slätten vid ESS. Själva depån byggs för fullt. Här ska det finnas en stor hall för underhåll och städning av vagnar och ett något smalare utrymme för tvätt.

Gå till artikel
2019-10-18

800 nya kontorsplatser och en park vid Ideon

Ikväll beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen som möjliggör fler än 800 nya arbetsplatser, drygt 500 parkeringsplatser men också en lokal park med paviljong. – Vi bidrar till fler arbetsplatser men också en bättre utemiljö på en av Lunds mest innovativa och kreativa platser, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Gå till artikel
2019-10-16

Ideongatan öppnar för biltrafik

Fredagen den 18 oktober öppnas Ideongatan mellan Scheelevägen och Uardavägen återigen för biltrafik. Gatan – som tidigare hette Sölvegatan – har varit stängd under byggtiden för spårvägen. Ideongatan är den sista sträckan som åter öppnas efter att spårvägen har blivit färdigbyggd.

Gå till artikel
2019-10-10

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag (10/10) blivit informerade om att Region Skånes bygge av spårvagnsdepån har blivit försenat och att spårvagnstrafiken troligen inte kan starta i augusti 2020 som planerat.

Gå till artikel
2019-10-04

Mats går en utbildning om spårvägens säkerhet

Spårväg Lund C – ESS är snart färdigbyggd och nu pågår flera utbildningar för personal. En som går en kurs i spårvägens säkerhet är Mats Lawesson, driftsingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Gå till artikel

September

2019-09-24

Spårvägens trafiksignaler tänds

Snart ska spårvägens trafiksignaler sättas igång. Elva nya trafikljus har kommit till och sju av dem ska tändas denna vecka. Fram till dess blinkar vissa av dem gult, vilket betyder att de varnar för att de snart är igång och att du ska iaktta försiktighet.

Gå till artikel
2019-09-16

Lundaspårvagnen växer fram i Spanien

Nu pågår tillverkningen av Lunds första spårvagn för fullt. Det spanska företaget CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – producerar spårvagnen i Zaragoza i norra Spanien.

Gå till artikel
2019-09-12

Uppsala vill lära av Lunds spårväg

Uppsala står inför ett beslut att bygga spårväg eller inte. Nu tas underlag fram som ska hjälpa politikerna att bestämma sig. 2021 ska beslutet tas.

Gå till artikel
2019-09-11

Spårvägsdagen på Trafikantveckan

Under nästa vecka uppmärksammas Trafikantveckan i Lund. Årets tema är "Staden lever med dina steg" och på torsdagen, den 18 september, är det Spårvägens dag.

Gå till artikel
2019-09-04

Ny broschyr med texter om spårvägens roll i stadsutvecklingen

I broschyren Spårväg Lund C - ESS. Texter om stadsutveckling, hållbarhet och resande i Lund, del II, har vi samlat texter som på olika sätt belyser spårvägens betydelse för staden och regionen.

Gå till artikel

Augusti

2019-08-30

Spårvägsstafetten: Lars är långdistanslöpare och spårvagnsentusiast

Lars Andersson är tillsammans med kollegan Fredrik Folkeryd på Qlik initiativtagare till spårvägsstafetten. Själv har han sprungit i 40 år och deltar i flera lopp om året.

Gå till artikel
2019-08-29

Spårvägsstafetten: Paulinas träningstips för småbarnsföräldrar

Att få tid till träning när man har små barn är inte alltid så lätt. Paulina Aguilera Salgado på Qlik har kommit på ett perfekt sätt att kombinera löpträning med tid för familjen – hon och hennes man springer med en barnvagn gjord för löpning.

Gå till artikel
2019-08-29

Spårvägsstafetten: Suzanne driver loppet bakom scenen

En spårvägsstafett består inte endast av löpare. Bakom loppet finns frivilliga generösa kollegor som bidrar till att andra kan springa. En av dem är Suzanne Shaw, som är program director på Qlik.

Gå till artikel
2019-08-27

Följ spårvägen från ovan i Andreas Nilssons fina film

Andreas Nilsson har gjort en drönarfilm över hela spårvägssträckningen. Filmen har originalmusik skriven och framförd av Jens Fredholm.

Gå till artikel
2019-08-23

Trafikledningsbilar bidrar till säker spårväg

Om någon vecka anländer spårvägens trafikledningsbilar till Lund. Det är bussbolaget Vy – tidigare Nettbuss - som äger bilarna. Personal från Vy ska bemanna spårvagnarna och spårvägens trafikledning. De två trafikledningsbilarna används i utbildningen av trafikledarna, bland annat i hur man kör med utryckningsfordon.

Gå till artikel
2019-08-21

Spårvägsstafetten: Du behöver inte vara elitlöpare för att delta

Den 17 september bjuder IFK Lund in till spårvägsstafetten. Lag bestående av fyra personer springer på gång- och cykelvägar längs spårvägen. Initiativet till stafetten kom från företaget Qlik som har sitt kontor precis vid spårvägsbygget.

Gå till artikel
2019-08-19

Medarbetare ska utbildas i spårvägens skötsel

I slutet av sommaren är spårvägen färdigbyggd och sedan ska anläggningen besiktigas och testas. Även spårvagnarna ska provas på spåret innan det blir trafikstart den 16 augusti 2020. En spårväg ska skötas och tas om hand på bästa sätt och till hösten startar de första utbildningarna för personal.

Gå till artikel
2019-08-14

Nu börjar spårvägens byggstaket tas bort

Lunds spårväg är nästan färdigbyggd. Byggstaketen tas bort och gång- och cykelvägar öppnas efter hand. Område efter område lämnas tillbaka till Lundaborna. Planteringar, asfalt och gatsten i närheten av spårvägen är nya. Under marken ligger ett helt uppgraderat ledningsnät.

Gå till artikel

Juli

2019-07-04

Väldiga valv ska bli hem till spårvagnar

Odarslövsvägens skyline har fått ett nytt tillskott. Framför byggkranarna vid ESS har spårvagnarnas depå tagit form. Bakom valv efter valv ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas.

Gå till artikel
2019-07-03

För fjärde året i rad- Lund bäst på hållbara transporter

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Priset delades under ett seminarium i Almedalen i Visby idag. Det är fjärde året i rad som Lund hamnar på första plats.

Gå till artikel
2019-07-01

Res med spårvagnen dit nosen pekar

Vid universitetssjukhuset har nu busshållplatsen öppnat. Busshållplatsen och spårvägens hållplats mitt emot har helt nya väderskydd, unika för Lund.

Gå till artikel

Juni

2019-06-28

Clemenstorget blir först med kontaktledningar

Nästa vecka - i vecka 27 - börjar vi sätta upp spårvägens kontaktledningar. Vi startar med etapp 1, som är spårvägssträckan från Clemenstorget till universitetssjukhuset. Veckan därpå monterar vi kontaktledningar vid Baravägen, för att sedan fortsätta längs spårvägen upp till ESS. Arbetet pågår under sommaren för att bli klart till hösten.

Gå till artikel
2019-06-27

Clemenstorgets träd inspirerar till nytt offentligt konstverk

Till våren ska Clemenstorget prydas av vackra spetstak av konstnären Ebba Matz. Spetstaken har olika höjd och under dem ska du kunna stå och uppleva hur ljuset silas, skiftande genom årstider och tid på dygnet.

Gå till artikel
2019-06-26

Närmare till spårvägen än till din egen bil

Vid kanten av en stor grop står Ulf Malmqvist och tittar ner på vad som sedan ska bli hans nya hem.

Gå till artikel
2019-06-18

Spårvägens hållplatser ska vara tillgängliga för alla

Nu blir spårvägens hållplatser allt mer färdiga. Vid universitetssjukhuset är också väderskydden på plats och busshållplatsen har öppnats. Resten av väderskydden sätts upp av Skånetrafiken med början till hösten. Tillgänglighet har legat i fokus när hållplatser och plattformar planerades. Det ska vara enkelt att åka spårvagn och alla ska känna sig säkra och trygga.

Gå till artikel
2019-06-14

På söndag öppnar den nya busshållplatsen vid Universitetssjukhuset

Nu börjar det bli tydligt att spårvägsbygget går mot sitt slut, när stadsytorna, som i flera års tid har varit upptagna av byggarbeten, återlämnas till Lundaborna. På söndag, den 16 juni, i samband med Skånetrafikens tidtabellsskifte, öppnar den nybyggda busshållplatsen Universitetssjukhuset på Getingevägen.

Gå till artikel
2019-06-12

Gräset kommer till stan i juli

Den första veckan i juli rullar vi ut gräs i spårvägen vid Allhelgonakyrkan i centrala Lund. Spårvägen vid kyrkan är grön redan nu – men det är av ogräs som ska tas bort innan spåret täcks med jord och gräset läggs ut.

Gå till artikel
2019-06-07

Tekniklösningen med kontaktledningar är både mest beprövad och driftsäkrast

Spårvagnar är fossilfria – de drivs med el. Ett av de sista momenten i att bygga spårvägen i Lund är montering av kontaktledningsstolpar som så småningom, genom en kontaktledningslina, kommer att försörja vagnarna med ström.

Gå till artikel
2019-06-03

Är ditt lag snabbast längs spåret? - Spring Spårvägsstafetten den 17 september!

Sommaren 2019 är spårvägen färdigbyggd och IFK Lund tar tillfället i akt att bjuda in till en ny löparfest den 17 september. Hållbarhet och hälsa går hand i hand så vad är väl bättre än att uppmärksamma Lunds nya transportsätt med en stafett? Spårvägen förbinder centrala Lund med forskarbyn i den nya stadsdelen Brunnshög och stafetten kommer att följa spåren. Samla arbetskamraterna, kompisarna eller grannarna och utmana varandra: Vilka är snabbast längs spårvägen – till fots?

Gå till artikel

Maj

2019-05-29

Mannen som har sett Skånes utveckling från ovan

Många har sett hans flygbilder över spårvägen, ESS, Science Village, Brunnshög eller Medicon Village, men få har sett honom själv. Möt Perry Nordeng, flygfotografen som har dokumenterat Skånes byggen från ovan i 33 år.

Gå till artikel
2019-05-28

Utredning om kommunens avtal i spårvägsprojektet klar

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord.

Gå till artikel
2019-05-25

En långsam konstart som gör skillnad

En av spårvägens hållplatser ligger vid Ideontorget. Torget ska bli en vacker plats med grönska, caféer och restauranger. Ideonområdet ska gå från att vara enbart en plats för företag till att bli en mer levande stadsdel med studentbostäder och verksamheter. Innovationen ska fortfarande vara det viktigaste – precis som i dag.

Gå till artikel
2019-05-16

Konsten att designa service

Nu är det helt klart hur Lunds spårvagnar ska se ut inuti. Vagnen är designad för att vara så funktionell och tillgänglig som möjligt. Samtidigt ska det bli snyggt. Allt fler tillbringar tid med att pendla.

Gå till artikel
2019-05-07

Körbanan på S:t Laurentiigatan asfalteras 23-24 maj

Den 23-24 maj ska vi asfaltera körbanan på den södra sidan av S:t Laurentiigatan. Hela körbanan från Clemenstorget till korsningen mot Bredgatan ska asfalteras. Vi lägger nu toppbeläggningen, som är det översta lagret av asfalten och därefter blir gatan färdigasfalterad.

Gå till artikel
2019-05-06

Där forskning, konst och näringsliv möts

I höst startar bygget av ett spännande hus. The Loop i Science Village byggs inifrån och ut och ska bli en mötesplats mellan forskning och näringsliv.

Gå till artikel

April

2019-04-29

Oregano och pilträd planteras vid spårvägens hållplats

Vid forskningsanläggningen MAX IV finns ett vackert våglandskap med böljande, gröna kullar. Parken ska fortsätta vid spårvägens hållplats och nu har vi planterat pilträd, lökväxter och perenner. Se en film från spårvägshållplatsen!

Gå till artikel
2019-04-28

Hållbara Brunnshög byggs för människa och natur: Soldriven sopsug, odlingslotter och sociala mötesplatser

Om jag stöter på en främling i två olika miljöer, blir personen inte längre en främling. Genom att mötesplatser byggs in i stadsutvecklingen kan främlingar bli vänner.

Gå till artikel
2019-04-23

Byggherrar föredrar spårväg

Den nya stadsdelen Brunnshög är inte längre bara en byggarbetsplats. Brunnshög har blivit ett hem. Inflyttning har redan skett i tre hus – Svenska studenthus som var först, PEAB’s bostadsrätthus Solvändan och Deromes fem radhus.

Gå till artikel
2019-04-16

Spårvagnsdepån får solceller och sedumtak

Bygget av spårvägens depå är nu igång för fullt. Den 1 mars satte NCC - som entreprenör för husbyggnaden - spaden i jorden. Då hade redan Skanska - som är ansvariga för markarbeten och själva spåret - arbetat med förberedelser, grävningar och vatten-och avloppsledningar sedan i oktober förra året.

Gå till artikel
2019-04-16

Snart är spårvägens första väderskydd på plats

Tilltalande, tryggt och hållbart är ledord när Skånetrafiken skapar miljöer där människor möter människor. Hållplatsernas utformning är en viktig del av kollektivtrafiken. Väderskydden vid spårvägens hållplatser är inte något undantag.

Gå till artikel
2019-04-16

Nu är det klart när spårvagnarna i Lund börjar rulla

På tisdagen den 16 april tog politiska styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS beslut om att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020 i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Den första spårvagnen levereras i mars 2020, resterande vagnar levereras därefter succesivt. Redan under våren kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de genomgår ett omfattande testprogram.

Gå till artikel
2019-04-12

Följ med på en vandring längs hela spårvägen

I slutet av sommaren blir spårvägen färdigbyggd. Då återstår bland annat testningar av anläggningen och en del efterarbete. Följ med Erika Camper, projektingenjör på Skanska, på en promenad längs hela spårvägssträckningen och se vad som händer just nu!

Gå till artikel
2019-04-11

Forum Medicum ger Sölvegatan mer liv

Medicinska fakulteten kan samla stora delar av sin forskning och utbildning och Sölvegatan blir en mer levande gata. Byggnadsnämnden gav under torsdagen grönt ljus för en planändring som innebär att Biomedicinskt center kan byggas till med Forum Medicum.

Gå till artikel
2019-04-05

Lund ska få ett eget Science Center

Har du besökt vetenskapscentret Universeum i Göteborg eller akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn? Om ett par år får Lund sitt eget Science Center som ska ligga i forskarbyn Science Village mellan MAX IV och ESS.

Gå till artikel

Mars

2019-03-29

Träd, gräs och stenar

Spårväg Lund C - ESS kommer att sträcka sig som ett grönt stråk genom staden. I nästan hela spåret har vi rullat ut gräs. Gräset har tidigare stått på tillväxt på Österlen.

Gå till artikel
2019-03-27

Behörig trafik har infart till S:t Laurentiigatan via Bredgatan den 1-19 april

Med start den 1 april cirka kl 9.30 kommer vi att sätta gatsten på S:t Laurentiigatans del mot Clemenstorget. Vi ska även sätta kantsten mellan vägen för behörig trafik och gångbanan samt lägga plattor i gångbanan.

Gå till artikel
2019-03-25

Klartecken för nytt bostadshus i Brunnshög

Höga hållbarhetsambitioner med inslag av bi- och växtodling och en lekplats för hela stadsdelen. Det är några av de utmärkande egenskaperna för vinnaren i markanvisningstävlingen Gryningen i lundastadsdelen Brunnshög.

Gå till artikel
2019-03-24

En doldis tar plats i stan

Nu börjar vi allt mer se hur spårvägen ska se ut. Gestaltningsprogrammet som visar designen av spårområdet, gång- och cykelvägar och belysningsstolpar, tar form inför våra ögon.

Gå till artikel
2019-03-22

Sfinxen är på spåret

Nu har Lunds sju spårvagnar fått sina namn. De ska heta Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo Grammaticus och Åsa-Hanna. Det berättade Lundaprofilen och juryns talesperson Johan Wester under ett pressmöte fredagen den 22 mars.

Gå till artikel
2019-03-21

Den 2-10 april gjuter vi spår och asfalterar i sjukhusområdet

I vecka 14, den 2-10 april 2019, kommer vi att gjuta spår och asfaltera längs spårvägssträckan mellan Blåljusgatan och Bredgatan.

Gå till artikel
2019-03-20

Ögonblicksbilder från spårvägsbygget vid MAX IV

Så här ser det ut i spårvägsbygget vid forskningsanläggningen MAX IV. Här ska det ligga en spårvägshållplats och på platsen står också en av spårvägens fyra likriktarstationer.

Gå till artikel
2019-03-12

Spårväg och stadsdel växer fram i Brunnshög

Nu har kontaktledningsstolpar och belysning kommit på plats i spåret i Brunnshög. Vi har satt sten i hållplatserna och i resten av spåret växer gräset grönt. Se vår film!

Gå till artikel
2019-03-08

Infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) besökte spårvägsbygget

- Jag kom till Lund för att imponeras, sa infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) under sitt verksamhetsbesök på spårvägen i Lund den 8 mars.

Gå till artikel
2019-03-07

Förändringar i trafiken vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Byggarbetena fortsätter vid Universitetssjukhuset i Lund. Det är både Lunds kommun som bygger spårvägen förbi sjukhuset och andra aktörer som bygger inom sjukhusområdet som påverkar hur trafiken kan flöda under byggtiden.

Gå till artikel
2019-03-04

Prognos för spårvägens kostnad underskattad

Spårvägen mellan Lunds central och ESS blir dyrare än vad som bedömts tidigare. Prognosen för slutkostnaden ökar från 802 till cirka 850 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen är att genomförandet av projektet är mer komplext än bedömt.

Gå till artikel

Februari

2019-02-27

Natasha bor i ett Svanen-märkt studenthus vid en spårvägshållplats

Studenten Natasha Majbrink ser ut över spårvägen varje dag. Hon är en av dem som flyttat in i Brunnshögs första färdiga hus – Svenska studenthus Svanen-märkta Parasollet.

Gå till artikel
2019-02-25

Nya sätt att ta sig fram i staden

För inte så länge sedan kom de första el-scootrarna till Lund. Sedan tidigare finns det hyr-cyklar utplacerade på flera ställen och 2020 får staden en spårväg. Vad kommer sedan?

Gå till artikel
2019-02-21

Spårvägens kontaktledningsstolpar är på väg

Den här veckan anländer 260 stycken åtta meter långa kontaktledningsstolpar till Lund. Alla är grå i färgen RAL 7021, men de har lite olika utformning.

Gå till artikel
2019-02-18

Mycket stort intresse för att namnge spårvagnarna i Lund

Det har inkommit 484 bidrag till att namnge de sju spårvagnarna som ska trafikera Lund. Arbetsgruppen, som leds av Skånetrafikens varumärkesstrateg och består av representanter från Skånetrafiken och Lunds kommun, får nu listan med alla bidrag och utser så småningom namn till spårvagnarna.

Gå till artikel
2019-02-13

Spår i ljus

Nu har spårvägens belysning monterats längs delar av sträckningen. Bland annat finns det nya belysningsstolpar på S:t Laurentiigatan inne i centrala Lund. CitySwan heter armaturen som också finns på flera platser i Sverige och i Köpenhamn.

Gå till artikel
2019-02-12

Så här tänkte kommunen kring spårvägshållplatsen Telefonplan

Telefonplan. Så ska den framtida spårvagnshållplats som ersätter busshållplatsen Höjdpunkten heta. Namnet har engagerat många Lundabor.

Gå till artikel
2019-02-08

Malin satsar på spårburen trafik

Mitt i spårbygget på Sölvegatan träffar vi Malin Vik, som är praktikant på Skanska. Malin går tredje året på utbildningen till järnvägsingenjör på Lunds Tekniska Högskola, LTH och hon ville gärna göra sin praktik i ett projekt som var relaterat till järnväg och spårbyggnation

Gå till artikel
2019-02-06

Var med och ge namn åt Lunds spårvagnar

Lunds sju spårvagnar ska alla ha unika namn. Vad tycker du att de ska heta? Lunds kommun och Skånetrafiken bjuder nu in alla intresserade att ge förslag.

Gå till artikel
2019-02-05

Spårvägens hållplatser har fått sina namn

Telefonplan, Solbjer och Universitetssjukhuset är några av de namn som nu har spikats för spårvägens hållplatser. Spårvägens ledningsgrupp med medlemmar från Lunds kommun och Skånetrafiken har tagit beslut om namnen.

Gå till artikel

Januari

2019-01-31

Spårvagnarnas design utgår från dig som reser

Grön exteriör och en interiör med bambumaterial och säten i grått och orange – Lunds spårvagnar börjar ta form.

Gå till artikel
2019-01-31

Vandring längs spåret från Clemenstorget till Brunnshög

Med jämna mellanrum tar vi en vandringstur längs spårsträckningen tillsammans med en kunnig kollega för att sedan berätta vad som är på gång i ord och bild. Anders Kjellson, byggledare för Lunds kommun, guidade oss denna gång från Clemenstorget upp till den nya stadsdelen Brunnshög.

Gå till artikel
2019-01-28

Första flyttlasset har gått till södra Brunnshög

Sveriges första Svanenmärkta studentboende blev även södra Brunnshögs första hus. 120 lägenheter ryms i byggnaden Parasollet som nu står klar i Lunds nya stadsdel.

Gå till artikel
2019-01-22

Infranord ska sköta spårvägen

Lunds kommun har skrivit kontrakt med en entreprenör för drift och underhåll av spårvägen. Infranord som tidigare hette Banverket produktion, är ett statligt bolag som är specialister på drift och underhåll av järnväg.

Gå till artikel
2019-01-21

Var med och ge namn åt Lunds spårvagnar

Lunds sju spårvagnar ska alla ha unika namn. Vad tycker du att de ska heta? Lunds kommun och Skånetrafiken bjuder nu in alla intresserade att ge förslag.

Gå till artikel
2019-01-16

Depåbygget är i gång

En bit bort från ESS, längs Odarslövsvägen, kommer spårvägens depå att ligga. Ännu syns inget ovan mark, men under mark jobbas det.

Gå till artikel
2019-01-14

Gång- och cykelvägen stängs av i hörnet Getingevägen - Kävlingevägen

Tisdagen den 15 januari cirka 07:00 till fredagen den 18 januari cirka 16:00 kommer gång- och cykelvägen vid Axelssons begravningsbyrå i hörnet Getingevägen - Kävlingevägen att stängas av. Kraftringen ska lägga ner fiberkablar på platsen och vi samordnar arbetet med dem.

Gå till artikel
2019-01-11

Spårvägens växel svetsas i tält

På måndag den 14 januari börjar vi resa ett tält över spårvägens växel på Clemenstorget. Tältet är 10 x 40 meter och inne i det ska det vara cirka 10 grader – en nödvändighet för att vi ska kunna svetsa växeln.

Gå till artikel