Aktuellt

December

2018-12-28

Spårvägen är en del av av svensk kollektivtrafiksatsning

Inför planeringen av spårvägen i Lund anlitades flera personer med stor kunskap om kollektivtrafik och spårvägar i andra städer. En av de experter som ingick i spårvägens styrgrupp var Bernt Nielsen, tidigare kollektivtrafikchef i Göteborg.

Gå till artikel
2018-12-20

Regionstyrelsen har tilldelat NCC Sverige AB bygget av den andra delen av spårvagnsdepån

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån.

Gå till artikel
2018-12-17

Följ med Anna till spårvägsbygget i Brunnshög

Spårvägens hållplatser ska bli tillgängliga för alla. Just nu pågår bygget av hållplatserna längs spåret i den nya stadsdelen Brunnshög.

Gå till artikel
2018-12-14

Den viktigaste mötesplatsen på Ideon

Ideonområdet utvecklas och Ideontorget är en central del i den utvecklingen. Torget planeras vara en viktig offentlig mötesplats med bland annat spårvagnshållplats, caféer och handel. Idag beslutade byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen på samråd. – Förhoppningen är att detaljplanen gör Ideon till en mer levande stadsdel och att vi samtidigt får ett stort antal nya arbetsplatser i attraktivt läge, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Gå till artikel
2018-12-13

Gemensam lösning för busstrafiken på sjukhusområdet

En säkrare och tryggare resa till och från sjukhusområdet i Lund för både resenärer och bussförare. Det säkerställdes under diskussioner i veckan mellan Skånetrafiken, kommunen och Kommunal samt trafikföretaget Nettbuss. Nästa vecka kör hälften av bussarna runt Norra Kyrkogården istället för rakt genom området.

Gå till artikel
2018-12-05

Ekar planterades vid frostig spårväg

Den 26 november planterade vi 12 stycken ekar vid Utmarksvägen, som ligger in mot den blivande spårvägshållplatsen vid MAX IV.

Gå till artikel
2018-12-05

Stora Södergatan får nya träd och återvunnen gatsten

Det är inte bara längs spårvägen vi planterar Ginkgo Biloba-träd som härstammar från dinosaurietiden. Längs stora Södergatan har precis tolv stycken Ginkgo Biloba kommit på plats.

Gå till artikel
2018-12-05

Så här bygger vi spårväg på S:t Laurentiigatan

Nu har vi asfalterat vägen för behörig trafik och för gång- och cykel på S:t Laurentiigatan. Vi arbetar också med stensättning. Se en film där du möter några spårvägsmedarbetare som visar vad de gör - vardagens hjältar som bygger spårväg oavsett väder.

Gå till artikel
2018-12-01

Följ med till Lunds nya klimatsmarta stadsdel

Nu blir byggnaderna i den nya stadsdelen Brunnshög allt mer synliga. När allt är klart - någon gång 2050 - kommer det att bo och arbeta 40 000 personer här. Redan i januari är det planerat att de första studenterna ska flytta in. Följ med Christian Wilke, arkitekt på Brunnshögskontoret i Lunds kommun, på vandring genom framtidens gröna och klimatsmarta stadsdel.

Gå till artikel

November

2018-11-29

600 nya studentbostäder planeras

Lund kan få 600 nya studentbostäder i Ideonområdet. Idag har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av byggnadsnämndens arbetsutskott att utreda möjligheten att bygga fler bostäder öster om universitetsområdet.

Gå till artikel
2018-11-27

Asfaltering av körbanan på den södra sidan av S:t Laurentiigatan

Den 4 december ska vi asfaltera körbanan på den södra sidan av S:t Laurentiigatan. Hela körbanan från Clemenstorget till korsningen mot Bredgatan ska asfalteras. I spårområdet blir det gatsten.

Gå till artikel
2018-11-26

Ny trafiklösning med bättre stadsmiljö på västra sidan av Lunds centralstation

Hur fjärr- och ersättningsbussar ska köra på den västra sidan av Lunds centralstation börjar nu utkristallisera sig ytterligare. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om ett inriktningsbeslut som utvecklar planerna för Lunds centralstation.

Gå till artikel
2018-11-26

Spårväg först och stadsdel sedan

Det första vi ser när vi vandrar längs spåret från Brunnshög till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och den blivande forskningsbyn Science Village, är en vägöverfart till en väg som ännu inte finns.

Gå till artikel
2018-11-19

Enkätundersökning om framkomlighet i Lund

Tisdagen den 20 november och onsdagen den 21 november gör Lunds kommun en undersökning av framkomligheten i staden.

Gå till artikel
2018-11-16

Träd skyddar varandra i Vindarnas park

Som en pampig entré står lindarna och platanerna från Clemenstorget vid ingången till Vindarnas park i Brunnshög. Bakom trädkronorna skymtar MAX IV och in mot det blivande Science Village sträcker sig en stor park med olika trädarter, som planterades för fem år sedan.

Gå till artikel
2018-11-13

När växeln och de stora rören kom till stan

I dag hände det stora saker i spårvägsbygget. De första delarna till spårvägens växel på Clemenstorget anlände och samtidigt sänktes stora plaströr med 1,6 meter i diameter ned i schakten till dagvattenmagasinet vid Sölvegatan.

Gå till artikel
2018-11-13

Ökade byggkostnader och exploateringsinkomster för spårvägen

Byggkostnaderna för spårvägen prognosticeras bli cirka 25 mkr högre än budgeterat. Samtidigt har exploateringsavtal tecknats som sedan igångsättningsbeslutet ökat inkomsterna med 96 mkr.

Gå till artikel
2018-11-12

Science Village satsar på nytt Science Center

Science Village-bolaget som äger marken mellan ESS och MAX IV i Brunnshög i Lund satsar nu på ett större Science Center. Centret kommer att bjuda in Lundabor och skåningar att utforska nya innovationer och vetenskapliga fenomen. Nu startar arkitekttävlingen för byggnaden och centret beräknas öppna sina dörrar 2024.

Gå till artikel
2018-11-09

Trafikomläggning vid sjukhuset i Lund hävd

Det skyddsstopp som var kopplat till det stora spårvägsbygget på Getingevägen hävdes vid 16-tiden den 9 november.

Gå till artikel
2018-11-09

Trafikomläggning vid sjukhuset

Skånetrafiken meddelar att på grund av ett skyddsstopp på Getingevägen kommer du som reser med linjerna 2, 3, 4, 6, 126, 137, 139, 159, 160 och 166 inte att kunna stiga på eller av vid hållplatserna Universitetssjukhuset, Sofiavägen och Baravägen. Omläggningen gäller från kl. 14.00 den 9 november.

Gå till artikel
2018-11-07

Erika har koll på spårvägsbygget

För att spårvägsbygget ska ske effektivt är sträckningen uppdelad i fem delar eller block. Alla jobbar enligt en tidplan och den som har full koll på tidplanen är Erika Camper, produktionsingenjör på Spårväg Lund C - ESS.

Gå till artikel
2018-11-07

De djupa schaktens tid är förbi

Även om det ännu dröjer innan spårvägsbygget är helt klart, når vi då och då ett par delmål. I samband med byggandet av spårvägen har många ledningar under mark flyttats eller lagts om, för att göra spårvägen driftsäker i framtiden.

Gå till artikel
2018-11-06

Nattlig ledningskontroll i korsningen Bredgatan - Allhelgona Kyrkogata

Natten mellan onsdagen den 7/11 och torsdagen den 8/11 kommer vi att utföra en kontroll av ledningar i korsningen Bredgatan - Allhelgona Kyrkogata. Arbetet utförs med spolbil och sker mellan klockan 00:00 och 05:00.

Gå till artikel

Oktober

2018-10-31

Konsten att rädda jord

125,4 ton koldioxid, så mycket minskar spårvägsprojektets klimatutsläpp genom att all matjord som schaktats bort i bygget återanvänds. Lastbilstransporterna reduceras med cirka 66 100 kilometer. Dessutom används den goda jorden till nya växter. Spårvägens träd och gräs planteras i en blandning av återvunnen jord, grönkompost och sand.

Gå till artikel
2018-10-26

Spårvägen och elen

Hur fungerar strömtillförseln till spårvägen och varför är den energieffektiv?

Gå till artikel
2018-10-25

Climathon - 24 timmar för att lösa plastens miljöpåverkan

Välkomna till ett nytt Climathon i Lund, den här gången med fokus på att minska plastens klimatpåverkan! Climathon är en global 24-timmars klimatförändrings-hackaton som sker samtidigt i över 100 städer runt om i världen den 26-27 oktober.

Gå till artikel
2018-10-24

Dagvattenmagasin ska ta hand om stora vattenmassor

Med start i vecka 44 kommer vi att utföra ett schaktarbete för att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin strax söder om Sölvegatan.

Gå till artikel
2018-10-23

Följ med Alice Anderjon till Spårväg Lund C - ESS

Spårvägen blir ett grönt stråk som sträcker sig genom Lund, från Lund C inne i centrum till de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och till forskarbyn Science Village. Följ med projektingenjögren Alice Anderjon till jobbet en vacker höstmorgon när vi rullar ut gräs i spårområdet i Brunnshög.

Gå till artikel
2018-10-22

Likriktarstationer ska ge säker ström till spårvägen

Söndagen den 28 oktober mellan klockan 06:00 och 18:00 monteras en likriktarstation till spårvägen. Då stängs Kung Oskars väg av för busstrafik mellan Getingevägen och Norra Promenaden.

Gå till artikel
2018-10-12

Då går första flyttlasset till södra Brunnshög

Studenter blir de första att bo i södra Brunnshög. Svenska Studenthus byggnad Parasollet 1, som är Sveriges första Svanenmärkta studentboende, kommer att stå klart för inflyttning i januari 2019.

Gå till artikel
2018-10-08

Frågor och svar om Lunds spårvagnar

Det finns ett stort intresse för spårvagnarna och flera personer har ställt frågor på bland annat spårvägens facebooksida. Här har vi samlat några av dessa frågor samt ställt nya till Håkan Henmyr, projektchef Skånetrafiken och Jasna Martinsson, strategisk utvecklare för serviceresor och tillgänglighetsfrågor på Skånetrafiken.

Gå till artikel
2018-10-05

Den första likriktaren är monterad

Igår monterades den första likriktaren till spårvägen. Den är placerad i närheten av forskningsanläggningen MAX IV.

Gå till artikel
2018-10-04

Nu planteras träd

Mellan E22 och Scheelevägen har de första åtta träden nu planterats.

Gå till artikel

September

2018-09-27

Första spårvägsgräset är på plats

I dag började vi rulla ut det första gräset som ska ligga längs med spårvägen. Gräspremiären sker i Solbjer i södra Brunnshög. Det finns mycket att berätta om gräs.

Gå till artikel
2018-09-26

Extra spårvägarbete i Bredgatan under vecka 40

Under vecka 40, den 1-7 oktober, kommer vi att intensifiera spårvägsarbetet genom att utföra många moment samtidigt. Detta gör vi för att förkorta den totala byggtiden. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetet.

Gå till artikel
2018-09-23

Din resa börjar när du bestämmer dig

När du står och väntar på spårvagnen ska du varken frysa eller bli blöt. Väderskydden ska skydda dig från regn och rusk så att du torrskodd kan resa dit du vill.

Gå till artikel
2018-09-19

Stadsmiljöavtal ökar hållbart resande

Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen ska skapa hållbarare stadsmiljöer genom att få fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

Gå till artikel
2018-09-18

Världen får nya spårvägar

I Lund bygger vi spårväg för första gången. Det är ett helt nytt trafikslag för staden. Världen över är spårväg inte så ovanligt. Nya system finns till exempel i Frankrike och Tyskland. Århus i Danmark har precis öppnat sin spårväg som heter Letbanen. Tammerfors i Finland och Odense och Köpenhamn i Danmark anlägger just nu nya spårvägar. I Berlin, Helsingfors, Göteborg och Oslo vidareutvecklar städerna sina gamla system.

Gå till artikel
2018-09-18

Skyltar och omledningar för cyklister och behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan

Vi har nu satt upp fler och tydligare skyltar för cyklister och gående som kommer via Karl den XI-gatan till S:t Laurentiigatan. Det finns en gång- och cykelväg längs Clemenstorgets norra sida. Vägen går sedan runt Clemenstorget och du kan komma upp till S:t Laurentiigatan på torgets östra sida. Omledningen är cirka 200 meter.

Gå till artikel
2018-09-18

Konsthantverk pågår i S:t Laurentiigatan

I S:t Laurentiigatan - nära Bredgatan och Allhelgonakyrkan - arbetar stensättaren Björn Annell i spårsträckningen. Noggrant sätter han stenarna i halvbågeförband och radförband.

Gå till artikel
2018-09-17

Varannan hyresrätt när bostadsbyggandet i Lund ökar

De senaste årens ökade bostadsbyggande i Lund håller i sig – i år ökar byggandet så mycket att målet för 2018 i princip redan är uppfyllt. Och mer än varannan ny bostad är en hyresrätt.

Gå till artikel
2018-09-17

Trafikantveckan i Lund sätter fokus på fotgängarna och stadslivet

Bakom parollen ”Staden andas med dina steg” står fotgängare och stadsliv i fokus under årets trafikantvecka i Lund. Under natten till fredagen försågs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan med mönster som liknar övergångsställen. Tanken med denna tillfälliga installation är att uppmärksamma fotgängare som trafikslag och fotgängarnas roll för en levande stadskärna.

Gå till artikel
2018-09-14

Kojskogen i Brunnshög fylls av skulpturer och bilder

Mystiska, vackra skulpturer och fantastiska fotografier tar just nu plats i kojskogen bakom spårvägsbygget i Brunnshög.

Gå till artikel
2018-09-07

Skanska Sverige AB tilldelas den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund

Regionfastigheter har beslutat att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund.

Gå till artikel
2018-09-06

Lundensisk grönkompost ger näring åt spårvägens träd

Spårvägen ska bli ett grönt stråk genom staden med gräs i stora delar av spåret och träd längs sträckningen. Träd och gräs behöver näring för att växa och jorden de planteras i består bland annat av grönkompost från Lunds kolonilotter och återvunnen jord.

Gå till artikel
2018-09-04

Asfaltering av gång- och cykelvägen under E22 är på gång

Nu har vi börjat asfaltera den nya sträckningen till cykelvägen längs Ideon mot Scheelevägen. Vi har även lagt plattor till gångvägen som ligger precis bredvid.

Gå till artikel

Augusti

2018-08-31

Konsten att sköta en spårväg

Spårvägen i Lund byggs just nu för fullt. När bygget är klart och spårvägen är i trafik tar inte arbetet slut. Då ska spårvägen underhållas och skötas för att alla ska åka säkert.

Gå till artikel
2018-08-27

Nu är Science Village på gång

I början av augusti gav regeringen tillstånd till att förverkliga detaljplanen för Science Village. Först ut att byggas är Space, ett gästboende för besökande forskare och The Loop, kontorshus med restaurang och konsertsal.

Gå till artikel
2018-08-24

Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden

Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040. De målen ligger fast menar byggnadsnämnden som under torsdagen beslutade skicka förslaget till ny översiktsplan vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Gå till artikel
2018-08-24

Nattarbete framför Allhelgonakyrkan

Nätterna till den 28 och 29 augusti, mellan klockan 01.00 och 05.00, kommer arbete med spåret att utföras på Bredgatan framför Allhelgonakyrkan.

Gå till artikel
2018-08-14

Lunds cyklister samlar smart cykeldata

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september kommer lundacyklisterna att få chansen att delta i ett projekt där ny teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Undersökningen ses som så intressant att lundacyklisternas framfart kommer att visas på den stora internationella transportkonferensen i Köpenhamn.

Gå till artikel
2018-08-08

Regeringen ger klartecken till fortsatt utbyggnad av Brunnshög

Det går bra att bygga området Science Village vid ESS på Brunnshög. Det menar regeringen som har haft sista ordet kring den detaljplan som tidigare har varit upphävd.

Gå till artikel
2018-08-06

Tillfälliga avstängningar på S:t Laurentiigatan

Gjutning av spårbalkar på St Laurentiigatan sker i vecka 32 och 33, med start tisdagen den 7 augusti.

Gå till artikel

Juli

2018-07-31

Gång- och cykelväg vid sjukhuset leds tillfälligt om via Baravägen

Med start i vecka 32 kommer gång- och cykelvägen samt vägen för bussar vid sjukhuset tillfälligt att ledas om. Bussen stannar på samma ställe som innan, busshållplatsen flyttas inte.

Gå till artikel
2018-07-11

Spårväg Lund C - ESS önskar alla en fin sommar!

Följ med på en flygtur över spårvägsbygget! Med denna fina film av spårvägsmedarbetaren Magnus Gustavsson vill Spårväg Lund C - ESS önska alla en riktigt härlig sommar.

Gå till artikel
2018-07-10

Depåupphandling pågår

Regionfastigheter som håller i upphandlingen för depå, har inte fått några anbud på byggnation av spårvagnsdepå. Därför görs upphandlingen om genom att dela upp upphandlingen i två delar.

Gå till artikel
2018-07-05

Lund bäst på hållbara transporter – prisas igen i Almedalen

Bäst igen - för tredje året i rad. Lunds kommun tog i dag emot priset som den kommun i landet som är bäst på hållbara transporter. Emma Berginger, kommunalråd (MP) tog emot priset på plats i Almedalen.

Gå till artikel
2018-07-03

Spårvägens träd står på tillväxt i Stångby

Cirka 300 träd av nio olika arter ska planteras längs spårvägen. I höst börjar vi plantera på några platser. Andra träd ska placeras våren 2019. Just nu står träden på tillväxt i Stångby plantskola och vi har gjort en film där några av arterna presenteras lite mer.

Gå till artikel

Juni

2018-06-29

Så här ser spårvägarna ut i spanska Bilbao, Vitoria och Zaragoza

Spårvägen i Lund har många studiebesök, vilket är roligt och spännande. I mitten av juni fick vi besök av María Concepción Ortega, Mikel Etxeberria och Borja Córdoba från företaget Idom i spanska Bilbao.

Gå till artikel
2018-06-27

Fjärrvärmeprojekt i Lund visar vägen till en klimatsmartare framtid

Lunds kommun vill vara i framkant vad gäller energi- och klimatlösningar för att skapa en hållbar framtid för stadens invånare och de som vistas här. I oktober 2017 startade det EU-finansierade projektet COOL DH, ett samarbete mellan aktörer i Lunds kommun och i danska Høje-Taastrup kommune. Projektet går ut på att hitta smarta och effektiva lösningar för fossilfri fjärrvärme med låg temperatur, vilket är en viktig byggsten i att minska kommunernas utsläpp av växthusgaser.

Gå till artikel
2018-06-21

Lunds nya spårvagnar tar form

Den 21 juni signerades avtalet mellan Skånetrafiken och det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) om de sju spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år.

Gå till artikel
2018-06-15

Lera från spårvägen bygger rekreationsområde i Rögle

I Rögle håller ett nytt rekreationsområde på att växa fram där det tidigare låg en deponi - eller soptipp. Lera från bland annat spårvägsbygget hjälper till att säkra marken.

Gå till artikel
2018-06-14

VA SYD kopplar in ny huvudvattenledning mot vattentornet

Från fredagen den 15/6 klockan 18:00 till söndagen den 17/6 klockan 08:00 ska VA SYD koppla in en ny huvudvattenledning mot vattentornet. Arbetet kommer förmodligen inte märkas, men för att de ska kunna jobba utan problem ber de nu dem som bor i Lund, Flyinge eller Södra Sandby med omnejd att vara extra sparsam med vattnet under helgen.

Gå till artikel
2018-06-13

Vandring längs spåret från Brunnshög till Clemenstorget

Så här inför sommaren vill du kanske veta vad som är på gång i spårvägsbygget? Vi fick en guidad tur från Brunnshög till Clemenstorget tillsammans med Anders Kjellson, byggledare för Lunds kommun.

Gå till artikel
2018-06-12

De förslås leda Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun är först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Nu föreslås flera experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU.

Gå till artikel
2018-06-08

Nu startar planeringen av den sydvästra delen av centrala Brunnshög

Mellan 350 och 400 bostäder kan det bli när den sydvästra delen av centrala Brunnshög byggs. Idag beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Gå till artikel
2018-06-07

Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Gå till artikel
2018-06-07

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2018

Ungt, brett miljöengagemang, skötsel av konstgräs och långsiktigt metodiskt arbete. Det är vad som belönas när Lunds miljöpris och miljöbragd 2018 delas ut.

Gå till artikel
2018-06-01

Beslut om vagnarna

Skånetrafiken skickade igår ut ett pressmeddelande om tilldelningsbeslut för spårvagnarna som ska trafikera sträckan Lund C-ESS.

Gå till artikel

Maj

2018-05-31

Gång- och cykelvägen under E22 ska förbättras

För att göra under laget jämnare kommer vi att vattna, packa marken och lägga på finkornigt grus.

Gå till artikel
2018-05-30

Miljöstaden Freiburg inspirerar spårvägsbygget i Lund

Staden Freiburg i Tyskland gjorde redan 1997 det som Lund gör i dag. De byggde spårväg först och stadsdel sedan. Till den planerade stadsdelen Rieselfeld lades en spårväg rakt ut på en åker. Idag bor där cirka 10 000 personer.

Gå till artikel
2018-05-30

Arkitektstudenter skapar utställning av karnevalsskrot i Brunnshög

Återvinning när det är som bäst! Karnevalsmaterialet kommer till nytta och gör oss glada två gånger. :) Arkitektstudenter från LTH byggde skulpturer av rivningsmaterial från den nyss avhållna Lundakarnevalen.

Gå till artikel
2018-05-24

Lund tvåa i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Syftet med kommunvelometern är att kunna jämföra kommuners arbete med cykelfrämjande åtgärder. Lunds kommun, som länge arbetat med hållbara transporter, har de senaste åren varit med bland topplaceringarna i denna mätning. Totalt har Lund blivit årets cykelfrämjarkommun fyra gånger, senaste gången 2017. Det här året vann Uppsala och Lund fick en hedervärd andraplacering.

Gå till artikel
2018-05-23

Lund prisas för hållbara transporter och klimatengagemang

Lund fick hedersomnämnande i årets One Planet City Challenge för sina starka mobilitetsåtgärder och initiativ för att engagera medborgarna. I tävlingen om att bli Årets Klimatstad 2018 hamnade Lund på en delad andraplats tillsammans med Umeå. Årets vinnare blev Uppsala.

Gå till artikel
2018-05-21

Träffa oss i Brunnshögs besöksbod

Tisdagen den 22 maj klockan 16 till 18 är det öppet hus i Brunnshögs besöksbod.

Gå till artikel
2018-05-21

Ett steg till mot ny spårväg i Lund

Idag fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå Regionstyrelsen att tilldela medel till spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund. Ett beslut som innebär bland annat sänkta driftkostnader jämfört med grundkalkylen. Beslutet går nu vidare till Regionstyrelsen.

Gå till artikel
2018-05-21

Gång- och cykelvägen under E22 är öppen

Nu har gång- och cykelvägen under E22 öppnat. Allt har följt tidsplanen och vägen öppnade den 21 maj vid 10-tiden. Cykelvägen har ungefär samma sträckning som tidigare. Nu är den bredare och inte så brant.

Gå till artikel
2018-05-17

Lund får uppvärmda torg och spårvagnshållplatser

Det står nu klart att Lunds kommun kommer att få uppvärmda torg och spårvagnshållplatser. Med hjälp av restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kan Kraftringen leverera en nyckelfärdig anläggning för markvärme som kommer att hålla torg och spårvagnshållplatser snö och isfria. Smarta och innovativa sensorer ska avgöra när ytorna behöver värmas och reagerar på temperatur och nederbörd.

Gå till artikel
2018-05-14

Nu monterar vi spår i S:t Laurentiigatan

Arbetet med spårmontage fortsätter längs S:t Laurentiigatan, från korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare ner mot Clemensttorget.

Gå till artikel
2018-05-07

Guidad tur i Brunnshög

Tisdag 8 maj klockan 16.00-18.00 är det öppet hus i besöksboden och gratis guidad tur i Brunnshög!

Gå till artikel
2018-05-05

Spårmontage i gröna Lund

Samtidigt som spåret monteras i Lunds centrum i korsningen vid Allhelgonakyrkan njuter Lundaborna av sin gröna, blommande stad. Spårvägen har varit en byggarbetsplats ett tag nu, men den färdiga spårvägen blir tyst, grön och miljövänlig...

Gå till artikel
2018-05-03

Rälsen kommer till stan

Den 5 maj vid 07.00 rullar den första kranbilen med räls från Brunnshög till centrala Lund. När bilen är framme startar spårmontaget i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan. Tolv förbockade skenor ska sättas på plats och allt ska vara klart i tid till karnevalen den 18-20 maj.

Gå till artikel

April

2018-04-24

Varför bygger vi överallt?

Just nu är Lund statt i förändring. Det planeras för och byggs bostäder på flera ställen. I centrum håller Bantorget på att utvecklas. Ideonområdet förtätas och en ny stadsdel ska växa fram i Brunnshög. Genom hela staden pågår ett spårvägsbygge. Många frågar sig varför allt måste hända på en gång?

Gå till artikel
2018-04-23

Nytt samarbete med näringslivet stärker Lunds klimatarbete

Klimatsamverkan Lund är namnet på det nya samarbete som tecknades mellan Lunds kommun och flera av stadens företag under fredagen. Samarbetet är en del av Borgmästaravtalet och Lunds arbete med kommunens högt uppsatta klimatmål. Bland företagen finns allt från enskilda firmor till stora bolag som tillsammans vill hitta lösningar för, och inspirera till, klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Gå till artikel
2018-04-23

Träffa oss i Brunnshögs besöksbod

Tisdagen den 24 april klockan 16 till 18 är det öppet hus i Brunnshögs besöksbod.

Gå till artikel
2018-04-20

Bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

Gå till artikel
2018-04-19

Lund nominerad till Årets superkommun

Lunds kommun kan bli Årets superkommun. Lund är nominerad som en av tre kommuner i klassen ”stad/stadsnära kommun”. Priset som delas ut av tidningen Dagens Samhälle syftar till att lyfta fram framgångsrika kommuner som står starkt rustade inför framtiden.

Gå till artikel
2018-04-17

E22 öppnar tidigare än beräknat

Arbetet med den nya bron till E22 har gått bra och motorvägen kan öppna två dagar tidigare än beräknat.

Gå till artikel
2018-04-15

Spårvägen skapar trygghet för staden att växa

Lund växer och förtätas och störst tillväxt sker i stråket runt spårvägen. En del undrar varför Lund satsar på spårburen trafik som inte går att flytta. Men det är just det som är en av poängerna. Många fastighetsägare är mer villiga att satsa när de vet att det finns miljövänlig kollektivtrafik till deras fastighet – kollektivtrafik som stannar kvar.

Gå till artikel
2018-04-13

Norra Vallgatan stängs av den 18 - 27 april

Den 18 april kl 07.00 - 27 april kl 16.00 stänger vi av Norra Vallgatan för rivning av en kammare. En gammal fjärrvärmekammare som inte ska användas längre ska rivas i samband med att nya ledningar tagits i drift.

Gå till artikel
2018-04-12

Restiden mindre viktig än vad vi kan göra när vi reser

Spårväg Lund C – ESS är en del av en större miljöstrategi för Lund och för hur staden ska växa hållbart. Tillväxten ska ske genom förtätning, förädling och byggande av blandstad med både bostäder och verksamheter. Goda möjligheter till kollektivtrafik är en viktig faktor. Och givetvis ska det finnas plats för cykeln – Lunds transportmedel nummer ett.

Gå till artikel
2018-04-11

Lund kan bli Årets klimatstad 2018

Lund är finalist i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge. I motiveringen lyfts den snabba övergången till fossilfritt i värmesystem och fordonsflotta, satsningar på cykel och spårväg, och samarbetet med invånare och lokala företag.

Gå till artikel
2018-04-10

Spårvägen är en del av Lunds stadsutveckling

Allting förändras alltid. Under vissa perioder händer det mer, som när två av världens främsta forskningsanläggningar har placerats i Lund.

Gå till artikel
2018-04-09

Nya bron på plats

Sent på eftermiddagen igår söndag började den nya bron på E22 skjutas på plats. Ungefär tjugo i ett på natten var arbetet med själva flytten klart.

Gå till artikel
2018-04-06

Bommar styr trafikflödet vid Dalbyvägen/Sandyvägen

För att underlätta trafikflödet i cirkulationsplatsen vid Dalbyvägen/Sandbyvägen används bommar.

Gå till artikel
2018-04-06

Broarbetet pågår

Kvällen den 5 april stängdes E22 av för trafik. Arbetet med att fräsa bort räcken och asfalt började direkt. På morgonen den 6 april påbörjades rivningen av den gamla bron.

Gå till artikel
2018-04-05

Träd flyttas varsamt till sitt nya hem

Clemenstorget ska få ett helt nytt utseende med flera funktioner och ett aktivt folkliv. Ombyggnaden av torget är första steget i utbyggnaden i enlighet med det antagna ramprogrammet för Lund C.

Gå till artikel
2018-04-05

E22 stängs ikväll klockan 20.00

I kväll klockan 20.00 stängs E22 av mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Arbetet med att fräsa bort asfalt från den gamla bron startar direkt. Söndagen den 8 april till måndagen den 9 april sker flytten av den nya bron.

Gå till artikel
2018-04-04

Tyck till om framtidens stadsbussar i Lund

Trafikutredningen om framtidens stadsbusslinjenät i Lund är snart färdig. Utredningen tar ett helhetsgrepp utifrån den pågående och den planerade stadsutvecklingen i Lund. En viktig del i den hållbara utvecklingen är att fler ska välja att resa kollektivt och utredningen innehåller förslag på bland annat rakare linjer för kortare restid. Redan 2015 fick lundaborna möjligheten att tycka till om kollektivtrafiken i staden. Nu bjuds de åter in för att komma med synpunkter på förslaget till hur stad ...

Gå till artikel
2018-04-03

Animationsfilm visar brobygge till E22

På torsdag den 5 april kl 20.00 stängs E22 av för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Den 19 april öppnar motovägen igen. Se vad som ska hända i Yellowkids fina animationsfilm.

Gå till artikel

Mars

2018-03-29

Snabelbil gör vägarna fina

När E22 stängs av mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra den 5-19 april är det viktigt att övriga vägar håller extra hög kvalitet och klarar trycket av den ökade trafiken.

Gå till artikel
2018-03-28

Den 6 - 7 april rivs den gamla bron till E22

Fredagen den 6 april - lördagen den 7 april rivs den gamla bron till E22. Med hjälp av en så kallad crusher och en betonghammare knackas och knips betongen och armeringen bort. Därefter schaktar vi. Schaktningen blir klar söndagen den 8 april.

Gå till artikel
2018-03-27

Innovationsprojekt för trygg torgmiljö får halv miljon i Vinnova-bidrag

Brunnshögsprojektet i Lunds kommun har beviljats Vinnova-bidrag för projektet ”Bridge the gaps”, som ska utveckla metoder för tryggare miljöer i och kring området Brunnshögstorget.

Gå till artikel
2018-03-27

Medeltida vallgrav hittad i S:t Laurentiigatan

Kulturens arkeolog Krister Kàm Tayanin har hittat spår av Lunds medeltida vallgrav.

Gå till artikel
2018-03-27

Tyst söndagspromenad i Lund

En söndagspromenad i Lund är tyst. Det är inte mycket trafik i centrum och de flesta promenerar eller cyklar. Däremot hörs många olika språk. Lund är en internationell stad.

Gå till artikel
2018-03-27

Bron till E22 görs redo för flytt

Bredvid E22 vid Sölvegatan står nu en nästan färdig bro och väntar på att flyttas. Den 5 april börjar arbetet med rivningen av den gamla bron. Den 8-9 april ska den nya bron skjutas på plats.

Gå till artikel
2018-03-26

Träffa oss i Brunnshögs besöksbod!

Den 27 mars klockan 16-18 står representanter från spårvägsprojektet i besöksboden på Brunnshög och svarar på frågor och berättar mer om spårvägen. Varmt välkommen att hälsa på! Boden ligger i södra Brunnshög.

Gå till artikel
2018-03-24

Ett aktivt stadsliv kring Medicon Village på Scheelevägen

Området kring Scheelevägen och forskarparken i Lund kommer att få en ny stadsmässig funktion. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om samråd för förslaget till ny detaljplan för en del av fastigheten Dirigenten 1, som ägs av Medicon Village. Planförslaget innebär att delar av det tidigare slutna området kan öppnas upp och skapa förutsättningar för ett aktivt stadsliv.

Gå till artikel
2018-03-22

Norra Vallgatan stängs för biltrafik 23 samt 26-29 mars

På fredag den 23 mars, kl 07.00-16.00, stängs Norra Vallgatan av för biltrafik. Korsningen kommer att vara öppen under helgen för att sedan stängas igen den 26-29 mars. Då är det stängt även efter arbetstid.

Gå till artikel
2018-03-20

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C som viktig knutpunkt i det regionala transportsystemet. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

Gå till artikel
2018-03-19

Gång- och cykelvägen under E22 stängde i dag den 19 mars

Från och med i dag den 19 mars är gång- och cykelvägen vid Sölvegatan under E22 är stängd. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd fram till den 21 maj för förberedande schaktning inför brolanseringen samt arbete med ledningar efter att den nya bron till E22 är på plats.

Gå till artikel
2018-03-16

Ett aktivt stadsliv kring Medicon Village på Scheelevägen

Området kring Scheelevägen och forskarparken i Lund kommer att få en ny stadsmässig funktion. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om samråd för förslaget till ny detaljplan för en del av fastigheten Dirigenten 1, som ägs av Medicon Village. Planförslaget innebär att delar av det tidigare slutna området kan öppnas upp och skapa förutsättningar för ett aktivt stadsliv.

Gå till artikel
2018-03-14

Varför ska Lund ha en spårväg?

Att bygga spårväg är i sig inget mål utan ett medel för att uppnå mål. Mål som är kopplade till kommunens ambitioner om en hållbar utveckling.

Gå till artikel
2018-03-14

Nytänkande kvarter vann plats på första parkett i Brunnshög

Social hållbarhet, lekfull arkitektur och stark stadskänsla är utmärkande drag hos det nytänkande bostads- och hotellkvarter som Kärnhem får möjlighet att bygga invid Nobelparken i Brunnshög.

Gå till artikel
2018-03-13

Lund bäst uppkopplade stad i Europa enligt ny rapport

Lund är en av Europas bästa städer generellt och allra bäst i klassen ”connectivity”. Det visar en ny rapport som Financial Times tagit fram. I dag mottog kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, (S), priset på Mipim i Cannes.

Gå till artikel
2018-03-12

Min stad: Jag tycker om att vara bland människor

"I en stad har du närhet till allt. Affärer, konserter och sport – allt når du enkelt om du bor mitt i smeten. Alla uppskattar inte att bo så, men jag tycker det är härligt. Jag tycker helt enkelt om att vara bland människor.

Gå till artikel
2018-03-12

Spårvägen har en viktig roll i planeringen av det framtida Lund

Spårväg, tunnelbana och järnväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Kollektivtrafik ger trygghet till handel och verksamheter och en förutsättning för staden att växa intill.

Gå till artikel
2018-03-05

Korsningen Norra Vallgatan-Bredgatan stängs av tillfälligt den 7-8 mars

Den 7-8 mars stänger vi tillfälligt av korsningen Norra Vallgatan-Bredgatan för arbete med fjärrvärmeledningar. Gående och cyklister kan ta sig fram förbi arbetsplatsen.

Gå till artikel
2018-03-04

Lund - cykelstad alla säsonger

Lundaborna cyklar året runt, även en snöig lördag i mars. Kommunens medarbetare jobbar hårt med snöröjningen.

Gå till artikel

Februari

2018-02-28

Spårvägsresa genom tusen år

En spårväg som sträcker sig genom tusen år? Så skulle vi nästan kunna säga då Lund firade tusen år 1990 och stadens centrala delar är från den tiden. Spårvägen går från Lunds centrum upp till de nya stadsdelarna som byggs i Brunnshög i dag.

Gå till artikel
2018-02-14

Science Village utvecklas vidare

Science Village Scandinavia AB har tecknat avtal med Skanska Sverige AB om försäljning av byggrätter för projektet The Loop.

Gå till artikel
2018-02-13

Framtidens boende på gång i Brunnshög

I dag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund att ge Serneke en markreservation i den framväxande stadsdelen Brunnshög. Ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50 000 kvadratmeter kring Brunnshögstorget håller nu på att ta form.

Gå till artikel
2018-02-07

Min stad: Naturen är viktig för mig

"I dag är min stad Göteborg. Där bor jag sedan i höstas. Göteborg har spårvagnar och satsar på cykel och kollektivtrafik. Jag utnyttjar dock sällan kollektivtrafiken, utan tar mig fram överallt på cykel. Flytten till Göteborg gjorde jag också med cykel, faktiskt. Jag tog min packning cyklade dit. Fem dagar tog det."

Gå till artikel
2018-02-05

Cykel- och gångväg flyttar till S:t Laurentiigatans södra sida

Den 8 februari börjar vi med urgrävning och schaktning inför spårbyggnaden på den norra sidan av S:t Laurentiigatan, alltså den andra sidan mot vad vi arbetade på tidigare. Det betyder att gång- och cykelvägen flyttas till den södra sidan.

Gå till artikel
2018-02-05

Staden som sträcker sig bakåt och framåt i tiden

Att cykla från Lunds medeltida centrum upp till den framväxande stadsdelen Brunnhög är som att resa genom tiden.

Gå till artikel
2018-02-04

Lund ska växa hållbart

Hur ser din drömstad ut? Hur vill du helst resa? Vi vet inte hur framtidens Lundabor kommer att leva, men vi kan lämna efter oss en grön stad som är så hållbar och klimatsmart som vi kan med dagens teknik.

Gå till artikel

Januari

2018-01-31

Konsten att kommunicera i en grop

Innanför korsningen Scheelevägen-Sölvegatan finns det just nu en stor 5,5 meter djup grop. Nere i gropen arbetar tre personer samtidigt som de kommunicerar med en grävmaskinist ovanför kanten.

Gå till artikel
2018-01-23

Den 7-8 februari gjuts den andra delen av bron för E22

Den 7 februari 2018 kl 16.00 till den 8 februari kl 20.00 gjuts den andra delen av den nya bron till E22. Det är den östra delen av valvet som ska gjutas denna gång och arbetet kommer att pågå även nattetid - precis som i december.

Gå till artikel
2018-01-22

Bygglov för spårvagnsdepån godkänt

Bygglovet för spårvagnsdepån är nu godkänt.

Gå till artikel
2018-01-19

Avstängd korsning Bredgatan - Norra Vallgatan

Korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan stängs av för genomfartstrafik måndag till fredag, 22-26 januari. Detta på grund av ett arbete med vattenledningar.

Gå till artikel
2018-01-18

Tillgänglighet, estetik och trafiksäkerhet ska samspela

I stora delar av Lunds innerstad används den grå Bjärlövsgraniten som markbeläggning. Samma sten ska finnas på spårvägens hållplatser. Stenen kombineras med en vit portugisisk granit i den vita linje som avgränsar mot spåret och med taktila tillgänglighetsplattor i järn.

Gå till artikel
2018-01-15

Lund förnyas under mark

I Lunds centrala delar märks spårvägsbygget som mest, trots att arbetet till stora delar sker under mark. För att byta och förnya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och internet, krävs djupa schakt och avspärrningar.

Gå till artikel
2018-01-10

Nu återupptas byggarbetet på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan

Måndagen den 15 januari är det dags att återuppta byggarbetet med ledningar i marken på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan.

Gå till artikel