Aktuellt

December

2017-12-19

Spårväg Lund C - ESS önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

I vecka 1 - med start den 2 januari - startar spårvägsarbetet för fullt igen i centrum. Den 8 januari sätter arbetet i gång igen på hela sträckningen. Spårväg Lund C - ESS önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2018!

Gå till artikel
2017-12-18

Jessica ritade nya bron till E22

Liksom ett hus ritas av en arkitekt, ritas en bro av en broprojektör. Den nya bron till E22 är uppritad av ingenjören Jessica Leventin.

Gå till artikel
2017-12-06

Vandring längs spåret från Brunnshög till ESS

Nu sträcker sig spåret genom nästan hela Brunnshög och de gula armeringskorgarna ligger beredda för att rälen ska monteras och betongbalkarna ska gjutas.

Gå till artikel
2017-12-06

Västra delen av den nya bron till E22 börjar gjutas 13 december

Den 13 december kl 15.00 till den 14 december cirka kl 20.00 sker gjutningen och efterarbetet av den västra delen av den nya bron till E22.

Gå till artikel
2017-12-01

Belysningen ska fungera igen på S:t Laurentiigatan, Clemenstorget och Getingevägen

Det var har varit problem med belysningen i korsningen Clemenstorget-S:t Laurentiigatan och på S:t Laurentiigatan vid tandläkarmottagningen. Nu har vi satt upp provisorisk belysning på de här platserna.

Gå till artikel

November

2017-11-27

Spårvägen sedd från ovan

Flygfotografen Perry Nordeng tar med jämna mellanrum bilder från spårvägsbygget. De här bilderna togs den 13 november.

Gå till artikel
2017-11-20

Elin jobbar med sitt drömprojekt

Elin Nyberg är produktionsingenjör och jobbar sedan september i år med Spårväg Lund C - ESS. Redan innan hon blev färdig med sin examen som civilingenjör väg och vatten på Lunds Tekniska Högskola, fick hon jobb på Skanska. Spårvägen var ett drömprojekt eftersom hon redan under studietiden intresserat sig för spårburen trafik.

Gå till artikel
2017-11-16

Måndagen 20/11 stängs korsningen vid Clemenstorget för byggarbete

Den 20 november stängs korsningen Clemenstorget - S:t Laurentiigatan - Karl XI gatan för genomfartstrafik. Detta på grund av ett arbete med ledningar i marken som görs i samband med bygget av spårvägen.

Gå till artikel
2017-11-15

Nu gjuter vi balkar till spåret

I dag, tisdagen den 15 november, startar den första gjutningen av betongbalkarna till spårvägen. Under förmiddagen justerades spåret och en kontroll gjordes inför gjutningen.

Gå till artikel
2017-11-13

Testa en el-cykel gratis och tävla om Lunds cykelvänligaste arbetsplats

Att ställa bilen och istället cykla, gå eller ta bussen – det är ibland lättare sagt än gjort. Vi vet att det är bättre för miljön och hälsan om vi promenerar till buss och tåg eller cyklar. Trots detta tycker många att bilen är bekvämare och det är svårt att bryta gamla vanor.

Gå till artikel
2017-11-10

Rör med kallt vatten ska kyla av betongen

Vi fick en fråga från en intresserad medborgare som brukar gå förbi brobygget vid E22. Hon undrade vad de blanka rören som ligger horisontellt inne bland armeringen i formen används till. I änden på rören ser det ut som om det sitter en ventil. Används dessa vid avkylningen när betongen ska brännas?

Gå till artikel
2017-11-09

Vandring längs spåret från Ideon till Clemenstorget

I det grå höstvädret pågår spårvägsbygget för fullt. Björn Ståhle, byggledare för markarbetena för Lunds kommun, guidar längs spårvägssträckningen mellan Ideon/Mobile Heights och Clemenstorget och berättar vad som är på gång.

Gå till artikel
2017-11-08

Korsningen vid Clemenstorgets nordöstra hörn stängs av tillfälligt den 9 november

Torsdagen den 9 november 2017 kommer korsningen vid Clemenstorgets nordöstra hörn att stängas för fordonstrafik mellan kl 06.00 och 15.00.

Gå till artikel
2017-11-03

Region Skånes byggarbete på Baravägen påverkar trafiken vid SUS ytterligare

På måndag, den 6 november, börjar Region Skåne bygga två nya kulvertsektioner under Baravägen, i höjd med Klinikgatan.

Gå till artikel
2017-11-03

Bredgatan i genomskärning bjuder in till tidsresa

Är det någon som ser vad detta är? Detta är faktiskt Bredgatan i genomskärning, men det är också en tidsresa.

Gå till artikel

Oktober

2017-10-30

Arkeologerna ger en lägesrapport från utgrävningen vid Allhelgonakyrkan

Vad händer i den arkeologiska utgrävningen vid Allhelgonakyrkan? Krister Kàm Tayanin, arkeolog på Kulturen, ger oss en lägesrapport från i dag, den 30 oktober:

Gå till artikel
2017-10-27

Gjutformen växer fram till den nya bron till E22

Lundabor som går eller cyklar förbi brobygget vid E22 kan se hur gjutformen blir allt större och hur den kläs med trä. Många stannar för att titta. Uppe på gjutformens tak jobbar brobyggarna från tidig morgon.

Gå till artikel
2017-10-24

Nu svetsas rälen fast på spårbygget i Brunnshög

På Brunnshögsgatan pågår rälsmonteringen för fullt. Rälen lastas på kranbilar på Skanskas byggupplag på Odarslövsvägen och körs sedan den korta biten till Brunnshög. Där lyfts rälerna på plats och svetsas ihop.

Gå till artikel
2017-10-17

Varför stängs Bredgatan av för biltrafik?

Spårvägsbygget, precis som andra byggarbeten i Lund, orsakar besvär fär både de boende, verksamheter och för trafiken. Trots omfattande ingrepp i gator och torg försöker vi ändå minimera störningar i den mån det går.

Gå till artikel
2017-10-17

Bredgatan stängs för allmän biltrafik

På tisdag den 24 oktober startar en vidare etapp av spårvägen på Bredgatan, vid Allhelgonakyrkan. Djupa schakt ska öppnas för att flytta och bygga om ledningar för fjärrvärme och vatten. Ledningarna ligger under körbanan och det innebär att vi måste stänga för allmän biltrafik under byggtiden.

Gå till artikel
2017-10-11

Första rälsen på plats för Lunds spårväg

Idag monterades första rälsen på den förberedda spårbädden i Brunnshögsgatan. Nu återstår det att finjustera avståndet mellan rälerna, svetsa samman dem och gjuta betongbalkar under dem. Att bygga spår är ett precisionsarbete som kommer att pågå under ca ett års tid på olika platser längs med spårvägslinjen.

Gå till artikel
2017-10-09

Så byggs Lundaspåret

Den tionde oktober anländer tre spårtekniker, två spårsvetsare och en arbetsledare till Brunnshög. I ungefär ett år ska de bygga spåret som sträcker sig från Lund C till ESS.

Gå till artikel
2017-10-05

Alice är med och bygger bädd åt spårvägen

Innan balkar och räls kan läggas i spårvägen måste det finnas en stabil och förstärkt överbyggnad eller bädd.

Gå till artikel
2017-10-03

Krister övervakar schaktningen i S:t Laurentiigatan

En liten keramikskärva ligger i arkeologen Krister Kàm Tayanins hand. Den är gråsvart med randmönster I relief. Skärvan har tillhört ett kärl i så kallad Östersjökeramik, som användes från 1000-talet fram till 1300-talet.

Gå till artikel

September

2017-09-28

Erika tar prover på spårvägens schaktmassor

Erika Camper är produktionsingenjör i spårvägsprojektet. Hon jobbar bland annat med miljöfrågor och provtagning på schaktmassor. När lera, jord och grus grävs upp för arbete med ledningar längs spårvägen tas alltid prover på massorna. Sedan får schaktmassorna olika användningsområden beroende på kvalitet.

Gå till artikel
2017-09-26

Spårvägen nominerad till Sweden Green Building Awards

Spårväg Lund C – ESS har blivit nominerad till Sweden Green Building Awards 2017. Spårvägen har chans att vinna pris i kategorin Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur. Spårväg Lund C – ESS har blivit nominerad till Sweden Green Building Awards 2017. Spårvägen har chans att vinna pris i kategorin Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur.

Gå till artikel
2017-09-18

Vandring längs spårvägen från LTH till Lund C

Från kårhuset vid Lunds tekniska högskola – genom sjukhusområdet och ner till Lund C – går spårvägen genom tättbebyggda områden där många jobbar, bor eller förflyttar sig. Det ställer stora krav på logistik, skyltning och framkomlighet. Under byggtiden försöker Lunds kommun göra så att det blir lite besvär som möjligt för Lundaborna.

Gå till artikel
2017-09-13

Virtuell spårvagnstur på Kulturnatten

Kom till Ingvar Kamprad Designcentrum på Kulturnatten och upplev tankeväckande virtuella verkligheter med den senaste VR-tekniken!

Gå till artikel
2017-09-13

Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

Gå till artikel
2017-09-11

Spårvägsrälsen anländer till Lund

Den 11 september kom de första lastbilarna till Brunnshög med räls till spårvägen. Tre bilar anlände under dagen, under veckan kommer ytterligare tre.

Gå till artikel
2017-09-07

Ett fingeravtryck från medeltiden

Kulturens arkeologer har gjort en schaktövervakning vid spårvägsbygget längs S:t Laurentiigatan.

Gå till artikel
2017-09-05

Vandring längs spårvägen Brunnshög - Science Village/ESS

När du följer den blivande spårvägen genom Brunnshög upp mot ändhållplatsen Science Village/ESS ser bygget annorlunda ut än det i centrum. Här behöver inte alltid vatten- och fjärrvärmeledningarna läggas om, som längs resten av spårvägen ner mot Lunds centralstation. Antingen är allt redan klart inför framtida byggnation, eller så läggs helt nya ledningar.

Gå till artikel
2017-09-05

Spårvägen finns på Instagram

Spårväg Lund C - ESS har nu ett eget instagramkonto. Här kan du följa hur spårvägen växer fram och se bilder från Lund. Följ oss gärna på Instagram/ sparvaglund!

Gå till artikel

Augusti

2017-08-31

Dags för rivarbetet på Clemenstorget

På måndag, den 4 september, startar vidare arbeten på Clemenstorget.

Gå till artikel
2017-08-31

Vandring längs spårvägen vid Ideon och LTH

Mellan Ideon och Lunds tekniska högskola syns det tydligt hur sträckningen av spårvägen ska se ut. En schaktad väg fylld med grus och sand, omgiven av byggstaket, möter cyklister och fotgängare. Det mesta arbetet sker just nu under mark med vattenledningar och nya rör för fjärrvärme och fjärrkyla.

Gå till artikel
2017-08-25

Ny visualisering över spårväg och Södra Brunnshög

Ta en titt på den växande stadsdelen Södra Brunnshög i vår nya 3D-visualisering!

Gå till artikel

Juni

2017-06-30

Framskjuten trafikstart för spårvagnar i Lund

Region Skåne gör bedömningen att byggandet av depån för spårvagnarna fördröjs. Trots att Lunds kommun färdigställer spåren i tid kommer spårvagnarna att börja rulla först våren 2020.

Gå till artikel
2017-06-30

Ny utställning om utformning av spårvägen

Spårväg Lund C - ESS: Utformning av gaturum heter den nya utställningen på Clemenstorgets södra gångbana.

Gå till artikel
2017-06-08

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd

Stadsutveckling och spårvägen medför att Sölvegatan blir kortare. Efter beslut av byggnadsnämnden byter den norra delen av gatan namn till Ideontorget, Ideongatan och Telefongatan.

Gå till artikel
2017-06-08

"Tårna" har lämnat Clemenstorget

Det krävdes tre försök, men till sist kunde skulpturen "Eos den rosenfingrade", i folkmun även kallad för "Tårna", lyftas från sin plats på Clemenstorget.

Gå till artikel

Maj

2017-05-22

Spårvägen i Lund medfinansieras av gröna obligationer

Lunds kommun förstärker nu sitt hållbarhetsarbete med att emittera sin första gröna obligation. Infrastrukturen för spårvägen, LKF:s energieffektiva bostäder och solcellsanläggningar är några av de projekt som bland annat kommer att finansieras av denna gröna obligation.

Gå till artikel
2017-05-04

Infarten till sjukhusområdet via Kioskgatan stängs

Du kanske har sett att infarten vid Kioskgatan från Getingevägen är nu stängd? Det är spårvägsarbetet men även andra byggarbeten som startat och nu börjar märkas för dig som besöker sjukhusområdet i Lund.

Gå till artikel

April

2017-04-28

Nu stängs S:t Laurentiigatan och Getingevägen för bygget av spårvägen

Tisdagen den 2 maj inleds vägarbeten på St Laurentiigatan och Getingevägen. Samtidigt öppnar Kung Oskars väg åter för trafik.

Gå till artikel
2017-04-10

Vill du prova en ny resvana?

Lunds kommun erbjuder personer som bor, arbetar eller studerar i Lund att prova på en elcykel under tre veckor eller att resa kollektivt i två veckor.

Gå till artikel

Mars

2017-03-20

Trädflytten går enligt plan

- Allt har gått som planerat, säger en nöjd parkintendent i Lunds kommun, Lars Brobeck.

Gå till artikel
2017-03-14

Flytt av Clemenstorgets träd framflyttad till v. 12

Flytten av de åtta träden från Clemenstorget till Brunnshög, med planerad uppstart nu på onsdag, är framflyttad till måndag i nästa vecka.

Gå till artikel
2017-03-09

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög

Spårvagnshållplatsen Lund C kommer att byggas diagonalt på Clemenstorget, i linje med S:t Laurentiigatan. Det påverkar åtta av de hundratal träd som växer på Clemenstorget. Nu ska dessa träd – sex plataner och två lindar – flyttas till Vindarnas park på Brunnshög.

Gå till artikel

Februari

2017-02-27

Bygget av spårvägen startar den 7 mars

Spårvägen sträcker sig mellan Lund C och ESS, på en 5,5 km lång linje. Det kommer att byggas på flera platser samtidigt för att färdigställa infrastrukturen till första halvåret av 2019.

Gå till artikel
2017-02-15

Nu är bygget av spårvägen i Lund invigt!

Nu är bygget av spårvägen i Lund invigt. Under en högtidlig ceremoni rullades gräsmattor ut för att symbolisera första spadtaget i projektet och ett nytt kapitel i Lunds historia.

Gå till artikel
2017-02-08

Animation om byggprocessen

Första spadtaget togs den 15 februari och under mars månad börjar spårvägen att byggas – på flera platser samtidigt.

Gå till artikel

Januari

2017-01-30

Välkommen till första spadtaget för spårvägen i Lund!

Den 15 februari tar vi första spadtag för Spårväg Lund C – ESS. Vi hoppas att du har möjlighet att göra oss sällskap!

Gå till artikel
2017-01-19

Byggstart för spårvägen närmar sig

Byggstart för spårvägen närmar sig. Teknisk nämnd tog igår beslut om att avropa byggnationen av spårvägen mellan Lund C och ESS av Skanska.

Gå till artikel
2017-01-12

Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen i Lund

Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen med 74,5 mkr. Detta enligt ett avtal med staten som godkändes av kommunstyrelsen den 11 januari. Slutligt beslut inom kommunen fattas av kommunfullmäktige senare i januari. Sedan behöver beslutet även godkännas av regionen och regeringen.

Gå till artikel
2017-01-11

Upphandling av generalkonsult för spårvagnsdepån klar

Nu står det klart att uppdraget som generalkonsult tilldelades WSP. Ett avtal tecknades den 9 januari som innebär att WSP ska detaljprojektera hela bygget av spårvagnsdepån till färdiga bygghandlingar.

Gå till artikel