Aktuellt

November

2016-11-10

Nya busskörvägar när Lundalänken byggs om till spårväg

Nu förbereds vägnätet i nordöstra Lund för byggandet av spårvägen, som så småningom blir en integrerad del i Skånetrafikens utbud.

Gå till artikel
2016-11-02

Inga oväntade fynd vid Allhelgonakyrkan

I slutet av oktober genomförde Kulturens arkeologer en förundersökning vid Allhelgonakyrkan.

Gå till artikel

Oktober

2016-10-21

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Byggstart för spårvägen på linjen Lund C - ESS närmar sig och det pågår ett antal andra byggarbeten i anslutning till den kommande spårvägen.

Gå till artikel
2016-10-21

Spårvägsbidrag för utveckling av Ideonområdet

Lunds kommun, Wihlborgs, Medicon Village och Castellum vill stärka sitt samarbete för att utveckla Ideonområdet, Sveriges mest innovativa företagsområde, ytterligare. Därför har de skrivit en överenskommelse som ska upp för beslut i kommunstyrelsen i november.

Gå till artikel

September

2016-09-21

Prata spårväg på Framtidsgatan

Den 16-23 september pågår det en mobilitetsvecka i Lund som vi kallar för Framtidsgatan - vi stänger tre gator i centrala Lund för biltrafik och öppnar upp för stadslivet i stället.

Gå till artikel
2016-09-12

Spårvägen i 3D på Kulturnatten

Spårvägen ska börja byggas senare i år, men möjligheten att uppleva delsträckor i centrala Lund samt på Södra Brunnshög finns nu, på Kulturnatten – i en digital 3D-miljö.

Gå till artikel
2016-09-01

500 röster om framtidens Clemenstorg

Under våren 2016 genomförde Lunds kommun en omfattande medborgardialog om Clemenstorgets framtida gestaltning.

Gå till artikel

Augusti

2016-08-01

Grässpår förbättrar stadsmiljön

Grässpår ger många miljövinster – såsom svalare mikroklimat, fördröjningsmagasin för regn och minskat buller, skriver SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Gå till artikel

Juni

2016-06-29

​Lunds kommun säger ja till spårvägsavtal

På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 29 juni antog Lunds kommun genomförandeavtalet med Region Skåne.

Gå till artikel
2016-06-21

Genomförandeavtalet antaget i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antog den 20 juni ett avtal mellan Region Skåne och Lunds kommun för införande av spårväg mellan Lund C och ESS.

Gå till artikel

Maj

2016-05-30

Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen i Lund

Det står nu klart att Lunds kommun och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse i storstadsavtalet: staten medfinansierar spårvägen med ytterligare 74,5 miljoner kronor.

Gå till artikel
2016-05-25

Partneringavtalet undertecknat

Partneringavtalet mellan Lunds kommun och Skanska Sverige AB avseende nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS är nu undertecknat.

Gå till artikel
2016-05-23

Spår ger struktur, skriver tidningen "Kontext"

"För stadsplanerarna på stadsbyggnadskontoret är spårvägen så mycket annat än vagnar och räls", skriver nya "Kontext".

Gå till artikel
2016-05-13

Brunnshög lockar investerare: första etappen markanvisad

Den 11 maj utsåg tekniska nämnden vinnarna i markanvisningen för de 5 sista byggrätterna i Brunnshögs första etapp. Spårväg och hållbarhet har bidragit till det stora intresset att bygga.

Gå till artikel
2016-05-12

Skanska tilldelas byggkontraktet för Spårväg Lund C - ESS

Tekniska nämnden har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige AB som vinnare i upphandlingen av entreprenaden ”Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS”.

Gå till artikel

April

2016-04-22

Brunnshögsgatan är nu öppen för trafik

Brunnshögsgatan i Södra Brunnshög har nu öppnats för trafik. Sektionen mellan körvägarna kommer att så småningom omvandlas till en spårväg.

Gå till artikel
2016-04-15

500 studentbostäder vid spårvagnshållplatsen Ideon

Akademiska Hus storsatsar på studentbostäder vid spårvagnshållplatsen Ideon. Det blir cirka 500 singel- och duolägenheter, och utbyggnaden beräknas ske etappvis fram till 2021.

Gå till artikel

Mars

2016-03-22

Ny visualisering över spårvägen på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget

Spårvägen mellan Lund C och Science Village/ESS blir ett urbant stråk som knyter samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost.

Gå till artikel
2016-03-04

850 bostäder vid Brunnshög centrum

Brunnshög fortsätter att växa i hållplatsnära lägen längs med spårvägen. Södra Brunnshög byggs för fullt och nu har tekniska nämnden beställt två nya detaljplaner vid hållplatsen Brunnshög centrum.

Gå till artikel

Februari

2016-02-29

Vill du diskutera framtidens Clemenstorg?

De stora dragen för hur området runt stationen i Lund ska utvecklas beslutades i höstas och nu fortsätter arbetet med detaljplaneringen av Clemenstorget.

Gå till artikel
2016-02-08

Spårvägen Lund C – ESS är med i Sverigeförhandlingen

Projektet Spårväg Lund C – ESS är en av de satsningar i Sverige som har valts ut för att ingå i en inledande förhandling om ytterligare statlig medfinansiering.

Gå till artikel