Denna webbplats kommer att nås via lund.se

16 mars, 2021

Spårvägsprojektet är genomfört och denna webbplats kommer att stängas ned under våren. Däremot kommer allt innehåll vara åtkomligt för dig som besökare i ett klickbart arkiv.

Syftet med webbplatsen har varit att informera allmänheten och andra intresserade om det pågående spårvägsprojektet under dess olika skeden.

Webbplatsen öppnades våren 2013, i samband med samråd för de sex detaljplanerna för spårvägen i Lund. Den 13 december 2020 invigdes Lunds spårväg och därmed fick projektet ett officiellt avslut. Nu arkiveras webbplatsen spårväglund.se. 

För fortsatt information om spårvägen i Lund hänvisar vi till lund.se/sparvag. Är du intresserad av spårvagnarna och trafiken - vänd dig till skanetrafiken.se. 

Tack för oss!