Tre frågor till spårvägschefen Pernilla von Strokirch

16 december, 2020

I lördags, den 12 december, invigdes Lunds spårväg och Lund blev en spårvagnsstad – den första staden på över hundra år som får spårvagnstrafik. Pernilla von Strokirch har jobbat på Tekniska förvaltningen i drygt åtta år som ansvarig för spårvägsprojektet.


Pernilla von Strokirch. Foto: Kristina Strand Larsson.

Du har jobbat i Lunds kommun och lett spårvägsprojektet i åtta år. Hur har den tiden varit?

– Det har varit både jätteroligt och utmanande – att planera för och få på plats en modern spårvägsanläggning som inte tidigare har byggts i Sverige. Det har varit både ett utvecklingsprojekt och ett genomförandeprojekt. Vi fick börja med att samla in erfarenheter från andra städer, definiera våra egna förutsättningar och sedan skapa en anläggning som är anpassad för stråket mellan Clemenstorget och ESS i Brunnshög.


Vad har varit mest utmanande?

– Vi har haft olika utmaningar i olika skeden. Att skapa eget regelverk som inte fanns i Sverige sedan tidigare var en av de största utmaningarna i planeringsskedet. Sedan har det varit utmanande att få finansieringen på plats. Under byggtiden har det varit utmanande att genomföra ett stort byggprojekt mitt i staden samtidigt som staden skulle fortsätta att fungera. En utmaning har också varit att få alla de olika komplexa delarna som projektet består av att samspela och passa ihop tillsammans. Ett gott samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken har varit avgörande för vårt framgångsrika resultat. 


Hur känns det nu när spårvägen är invigd?

– Det känns nästan overkligt att linjetrafiken har startat, efter så många års arbete.  Invigningsfilmen visar fint den utveckling som sker i spårvägsstråket. Spårvägen är en viktig ryggrad och motor för stadsutvecklingen. Solbjer började byggas strax efter att spårvägsbygget hade startat. Nu är den delen av Brunnshög nästan färdigbyggd, nu startar byggnationer i centrala Brunnshög och på Science Village. Spårvagnarna kommer också att ta hand om de som flyttar in eller får sina arbetsplatser i stråket – den kommer att finnas där som ett hållbart alternativ för resor redan från början.


En Bonusfråga – vad jobbar du med nu när spårvägen är invigd?

– Nu leder jag projektavdelningen på Tekniska förvaltningen som har hand om alla kommunens genomförandeprojekt inom exploateringsområden, gator och parker.