Spårvagnsdepån görs redo för vagnarna

14 februari, 2020

Snart är spårvagnsdepån lika grön som spårvagnarna. Fasadplåtarna monteras just nu på den stora byggnaden vid Odarslövsvägen nära forskningsanläggningen ESS. På taket blir det solceller och sedumväxter. Inne i lokalen ska spårvagnarna städas och underhållas.

Christoffer Fransson är projektledare på Skånetrafiken.

I depån ska även spårvägens trafikledning sitta. Den första spårvagnen anländer i maj, sedan levereras vagnarna efter hand. Just nu testkörs den första vagnen på tillverkaren CAF’s anläggning i Zaragoza i Spanien. 5000 felfria kilometer ska spårvagnen gå innan den sedan kan testköras på Lunds spårväg. Inne i och utanpå depån pågår arbetet för fullt. Skånetrafiken har skaffat en egen arbetsbod uppe vid depån och en av dem som delvis ska ha sin arbetsplats där är Christoffer Fransson, projektledare på Skånetrafiken.
- Det är spännande att sitta mitt i bygget. Utanför mitt fönster ser jag den framväxande depån – och en massa lera och alla byggkranar vid ESS. Nu görs det olika tekniska installationer i depån och när vagnen kommer ska de integreras. Vagnar, depåns teknik och trafikledningen ska prata med varandra, säger Christoffer Fransson.

Spårvagnsdepån börjar få sin gröna fasad.

Spårvagnen Åsa-Hanna blir den första som kommer. Trafikledare och spårvagnsförare ska också utbildas på Lunds spårvagnar. Tidigare har det gått kurser om själva spårvägsanläggningen och fått trafikutbildning på andra spårvagnar i Stockholm. För att det ska ges tillstånd att köra vagnen måste det finnas en godkänd trafikledning, så det är mycket som ska hända under våren och sommaren. Trafikstart är satt till den Luciadagen 13 december. Då är det också tidtabellskifte för Skånetrafiken.

På taket ska depån få solceller och sedumväxter.

- Jag ser fram emot att ha min arbetsplats häruppe. När vagnarna anländer ska även CAF ha personal och en del egen utrustning här. Invändigt blir depån allt mer färdig och vi förbereder inför att den första spårvagnen ska komma.

Arbetet på spårvagnsdepån pågår just nu för fullt.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.