Spårvagnarna åter i produktion

21 april, 2020

I veckan återupptogs produktionen av Lunds spårvagnar i Spanien. Produktionen har legat nere under en månad med anledning av den rådande coronapandemin.

Ännu är det för tidigt att säga exakt hur leveransen av spårvagnarna påverkas. Det troliga är att första vagnen, Åsa-Hanna, kommer till Lund någon gång under juni eller juli. Förutom Åsa-Hanna är ytterligare två vagnar i det närmaste klara. Innan de levereras till Lund ska de genomgå tester i Spanien.

– Vi tror fortfarande på någon form av trafikstart i december, säger Håkan Henmyr, projektchef på Skånetrafiken. Alla sju vagnar kommer kanske inte att ha levererats till Lund, men tillräckligt många för att starta trafiken i viss mån.