Säkerheten viktigast för Infranord

9 januari, 2020

När spårvägen är slutbesiktigad övergår ansvaret för spåranläggningen till Lunds kommun. Entreprenören Infranord ska sköta spårvägens drift och underhåll och deras personal utbildas i de regler som gäller för spårvägen i Lund. Det är också Infranord som har hand om bevakningen vid arbeten i närheten av spåret.

Spårvägens infrastruktur ska ingå i samma driftsorganisation som kommunens vägar. Ett spår kräver dock andra insatser när det gäller säkerhet och underhåll och därför har kommunen handlat upp en speciell entreprenör.

Roy Haglund är arbetsledare för spårvägen hos Infranord.

Roy Haglund är arbetsledare för spårvägen hos Infranord och han tycker att det ska bli spännande att få arbeta med en helt ny anläggning.
- Mycket av vårt arbete handlar om säkerhetsfrågor. Detta är ju en elektrisk anläggning och det finns noggranna regelverk att följa för alla som arbetar i närheten av ledningarna. Du ska aldrig gå nära en nedfallen ledning, säger Roy.

Här sträcker sig spårvägen längs S:t Laurentiigatan upp till Allhelgonakyrkan.

Till spårvägen används likström för att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö. Den är betydligt bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. Elen som levereras från Kraftringen till spårvägens elsystem är växelström med högspänning 10,5kV AC. Den transformeras ner till 580V AC och sedan likriktas spänningen till 750V DC. Det här sker i en så kallad likriktarstation, som är en mindre byggnad. Fem sådana likriktare är utplacerade ut längs spåret och förser spårvägens kontaktledning med el.

På Clemenstorget ligger spårvagnshållplatsen Lund C och en av spårvägens tre växlar.

Både kommunens och Infranords personal genomgår utbildningar, som är lite olika beroende på vilken roll personen ska ha. Infranord – som också arbetar med Öresundsbron och med spårvägen i Stockholm - har stor erfarenhet internt men de behöver specialkunskap om just Lunds spårväg. Då Infranord tidigare var en del av Banverket, jobbar företaget också med järnvägsfrågor.

Infranords personal arbetar också med beredskap för Öresundsbron på Lernacken och spårvägen är en del av deras jobb.

Hur sköts då en spårväg?
- Det handlar till exempel om skapande av rutiner, smörjning av växlar, underhåll och städning av spåren samt givetvis klippning av spårvägens gräs. Det är gräsklippningen som folk är mest nyfikna på. Vi ska använda en gräsklippningsmaskin som kör i spåret och sedan samlar upp gräset direkt, säger Roy.

Hur spårvägens gräs ska klippas är en av de vanligaste frågorna som allmänheten ställer.

Gräsklippning – liksom annat rutinmässigt underhåll av spårvägen – ska ske dagtid mellan två spårvagnar. I rusningstrafik är det 7,5 minuter mellan avgångarna och då får gräsklippningsmaskinen flytta på sig. En minut har man på sig att försvinna från spåret. Vid allt underhållsarbete ska en säkerhetsutbildad vakt - en så kallad bevakare - vara närvarande. Snöröjningen följer Lunds kommuns underhållsplan. Till större arbeten vid spåren krävs en trafikanordningsplan, eller TA-plan som du ansöker om via kommunen. Spårvägens strömförande ledningar kräver att alla följer speciella säkerhetsföreskrifter.

Spårvägens sträckning är väl planerad, tycker Roy. Här går spårvägen vid Lunds universitetssjukhus.

- Vid planerade större arbeten på spårvägen måste Lunds kommun och Vy, som kör spårvagnarna, kontaktas. Då får resenärerna åka ersättningsbuss. Sådana arbeten kommer att vara sällsynta, säger Roy.

Underhållsteamet från Infranord består av cirka 12 personer. Dessa har genomgått specialutbildningar för Lunds spårväg, men arbetar också med beredskap för Öresundsbron från Lernacken till Kastrup. Lokalkännedom är viktig säkerhetsmässigt och Infranords personal ska använda tiden fram till spårvägens trafikstart med att göra tester och lära sig anläggningen utan och innan. Besiktningar ska schemaläggas och göras regelbundet och Infranord kommer att synas i staden. En del inspektioner görs bäst inifrån en spårvagn. Då kan personalen känna av eventuella vibrationer i rälen samt se träd och skyltar längs sträckningen. Under sen vår när spårvagnarna anländer från Spanien för att testköras ska vagnen också anpassas efter spårvägen.
- Spårvägens sträckning mellan Lund C och ESS är perfekt. Det är verkligen fint planerat. Dessutom är anläggningen vacker, säger Roy.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.

Vid allt underhållsarbete ska en säkerhetsutbildad vakt - en så kallad bevakare - vara närvarande. Till större arbeten vid spåren krävs en trafikanordningsplan - eller TA-plan - som du ansöker om via Lunds kommun..