Regionfastigheter tar över spårvagnsdepån

2 juni, 2020

Måndagen den 1 juni lämnade Skanska och NCC över spårvagnsdepån i Brunnshög till Regionfastigheter, förvaltningen som ansvarar för Region Skånes hus och byggnader. Därmed är själva bygget av spårvagnsdepån att betrakta som klart.

Nu återstår det att slutföra några specialinstallationer inne i depån samt en del utbildningar för personal.

I slutet av juni flyttar spårvägens trafikledning in i depån som blir deras nya bas. I början av juli anländer den första spårvagnen - Åsa-Hanna - till Lund. Åsa-Hanna ska hjälpa till att utföra tester inne i depån. De andra spårvagnarna anländer sedan efter hand och vagnarna ska också testköras på Lunds spårväg.