Nu blir Lund en spårvagnsstad

11 december, 2020
Bild för - DSC03871_1.jpg

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Med spårvagnsresan mellan den medeltida stadskärnan och Brunnshög, som omfamnar de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, skrivs det nu ett nytt kapitel i Lunds historia.

Det krävdes många års planering, mod, ingenjörskonst och uthållighet. Nu är det äntligen dags att öppna Sveriges första moderna spårvagnslinje. Lund blir en helt ny spårvagnstad i Sverige – den första på drygt hundra år.

– Nu är det dags att inviga Sveriges första spårväg på 100 år, en modern och klimatsmart spårbunden trafik från vår medeltida stadskärna till en ny hållbar stadsdel med två världsledande forskningsanläggningar. Här möts historia och framtid längs med ett stråk präglat av innovationer, vetenskap och entreprenörskap. Jag vill tacka alla lundabor för tålamodet under byggtiden och gläds åt att trafiken äntligen kan starta, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Spårvägen är en betydelsefull satsning för Lunds stadsutveckling och mobilitet. Den 5,5 km långa linjen knyter samman Lund C med Skånes universitetssjukhus, Lunds tekniska högskola, forskningsbyarna Ideon och Medicon Village, Sony-Ericsson-området samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Stora delar av spårvägsstråket förnyas med ombyggda gator och torg samt entréer som vänds mot spårvägen. Spårvägen stimulerar också utbyggnaden av stadsmiljöer, bostäder och kontor, framförallt i den nya smarta stadsdelen Brunnshög. År 2050 kommer det att bo och arbeta ytterligare 50 000 människor i spårvägsstråket.

– Spårvägen blir en pulsåder som går igenom ett av södra Sveriges starkaste arbetsmarknadsstråk och kommer bidra till att stärka utvecklingen ytterligare. Nu visar vi genom handling prov på vår vision om att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Att spårvägen nu äntligen tas i bruk är ett viktigt steg och påbörjar ett nytt spännande kapitel, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Spårvagnarna börjar gå i ordinarie linjetrafik på luciadagen – söndagen den 13 december. Den allra första turen avgår från ESS klockan 06.13. Färden till Lund C tar 14,5 minuter.

Den digitala folkfestliga spårvägsinvigningen sker imorgon, lördagen den 12 december, kl. 11.00, på Lunds kommuns och Skånetrafikens digitala och sociala kanaler. Invigningsprogrammet leds av lundaprofilen Johan Wester som intervjuar olika personer med koppling till spårvägen eller spårvägsstråket.

– Det här är på många sätt historiskt. Detta är Skånes första spårvagn på nära 50 år och Lunds första spårväg någonsin, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Invigningsprogrammet blir ett viktigt tidsdokument som markerar denna för Lund historiska händelse, och det kommer att finns tillgängligt under en tid framöver.