Kommande vägarbete på Odarslövsvägen

30 mars, 2020

I april startar ett arbete med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Odarslövsvägen - spårvägen.

Cirkulationsplatsen behövs för att hantera framtida trafiken till och från Nanovägen norr om cirkulationsplatsen samt till Domkyrkans bostadsområde Råängen som kommer att byggas söder om Odarslövsvägen.

Korsningen kommer att vara avstängd för trafik under byggtiden och trafiken leds via en omledningsväg norr om byggarbetsplatsen. Byggentreprenören är kommunens Markentreprenad. Vi räknar med att byggarbetet kommer att pågå fram till sommaren.