Kampanjen "På spåret" uppmärksammar Lunds nya trafikslag

23 september, 2020

Spårvagnarna är ett helt nytt inslag i Lunds stadsbild. Skånetrafiken, tillsammans med trafikföretaget Vy, som nu har testtrafikerat linjen Lund C - ESS i några veckor, konstaterar att en del lundabor och besökare som vistas i spårvägsstråket inte är vana att samsas med spårvagnarna på ett trafiksäkert sätt.

Lundaprofilen Johan Wester i Skånetrafikens film om trafiksäkerheten. Se filmen genom att klicka på bilden eller via länken längs ner på sidan. Bild: Skånetrafiken.


– Vi märker att en hel del trafikanter rör sig i spårområdet. De är djupt försjunka i sina mobiltelefoner, vissa har till och med hörlurar. De uppmärksammar inte spårvagnen som närmar sig och det är ett problem förenat med fara. Kom ihåg att följa trafikregler, skyltar och trafiksignaler, uppmanar Rolf Skoog, driftchef på Vy.

Skånetrafiken och Lunds kommun uppmärksammar nu det nya trafikslaget i trafiksäkerhetskampanjen "På spåret". Huvudbudskapet är att spåret är till för spårvagnarna och inga andra.

Spårområdet i Lund är markerat med en vit upphöjd linje. Som medtrafikant ska du alltid hålla dig utanför den. Längs med hela spårvägen i Lund finns det gångvägar och cykelbanor. Om du måste korsa spårområdet, gör du det enklast i en korsning eller passage. Ser du en spårvagn som närmar sig så ska du alltid ge den fri väg.

Var rädd om dig!