Vandring längs spåret från Clemenstorget till Brunnshög

31 januari, 2019
Bild för - P4S_1460.jpg

Med jämna mellanrum tar vi en vandringstur längs spårsträckningen tillsammans med en kunnig kollega för att sedan berätta vad som är på gång i ord och bild. Anders Kjellson, byggledare för Lunds kommun, guidade oss denna gång från Clemenstorget upp till den nya stadsdelen Brunnshög.

På Clemenstorget har ett tält satts upp över spårvägens växel. Tältet är 10 x 40 meter och inne i det ska det vara cirka 10 grader - en nödvändighet för att växeln ska kunna svetsas. Växeln är en av de känsligaste punkterna i spårvägssystemet och inne i det utförs 30 svetsningar i ett komplext mönster.

Spårvägens växel svetsas inne i ett tält eftersom temperaturen inte ska underskrida 10 grader.

Det kommer att ta cirka tre veckor att svetsa växeln tillsammans med spåret på Clemenstorget och längst ner på S:t Laurentiigatan. Spåret kan svetsas i en kallare temperatur, det är inte så känsligt.

Inne i tältet utförs trettio svetsningar som alla ska ske i rätt ordning. 

Efter svetsningen monteras en del av det signalsystem som ska hänga ihop med växeln. I vecka 9 börjar troligtvis gjutningen av spårets betongbalkar. Betongplattan till växeln är redan på plats.

I korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan är stensättningen i spåret och sättningen av vita linjen som ska avgränsa spåret klara.

Där träplankan ligger precis invid spåret ska det sedan läggas ett fogmaterial. Plankan är placerad där för att stensättningen ska bli rätt.

- Växeln och spåret ska byggas ihop. Här på S:t Laurentiigatan återstår också en del toppbeläggning med asfalt på vägar och cykelbana. Då kommer markytan upp i rätt nivå. Nu är vägarna belagda med så kallat asfaltsgrus, som är en blandning med sten och lite bindemedel och som fungerar som bärlager för asfalten, säger Anders Kjellson.

Gruset i spåret används vid stensättningen.

Längs S:t Laurentiigatan är alla Robinior planterade. Runt träden finns stöd. Spårövergångarna för bil och för gång- och cykel är också klara. Stensättning pågår i spåret och i spårområdet. I spåret ligger grus som används vid stensättningen. S:t Laurentiigatan och spårvägens hållplatser är några av de få platser längs spårvägen där det inte blir gräs. Längre upp på Getingevägen förbi Allhelgonakyrkan kommer gräset att ta vid och jorden är redan utspridd i spåret. Spårvägens gräs – som har stått på tillväxt på Österlen - rullas ut till våren.

I korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan arbetar vi bland annat med stensättning och plattläggning till gångbanan.

Här ser vi hur spåret sträcker sig från Bredgatan mot S:t Laurentiigatan.

Vid Allhelgonakyrkan är gång- och cykelvägen färdig i ungefär 100 meter. Sedan får vi korsa spåret, men på andra sidan håller stensättarna på att färdigställa gångbanan. Gång- och cykelvägen öppnar så fort vädret tillåter asfaltläggning. Det grövre asfaltgruset kan läggas vid kallare temperaturer. Den fina asfalten som läggs överst är känsligare. Då behövs högre temperaturer för att det ska bli bra slutresultat.

Här används en spårgående maskin i spårvägsbygget i Bredgatan-Getingevägen.

Spåret går i en kurva från Bredgtan in i S:t Laurentiigatan.

 Här förbereds spårbygget längs Getingevägen. De gula rören används till installationer för spårvagnssystemet.

I nischen där den vita linjen gör en sväng ska det sedan bli ett övergångsställe.

Vi fortsätter vår vandring längs spåret upp mot sjukhuset. De gula rören är kabelrör till installationer för spårvagnsystemet. Kablarna kopplas ihop i kabelbrunnar. Spåret fortsätter inte ända fram till sjukhuset än.

Här ska hållplatsen Universitetssjukhuset för spårvägen och för bussar sedan ligga.

Där den nya hållplatsen för spårvägen och för bussar ska ligga pågår nu det sista arbetet med kanalisation. Under spåret läggs endast spårvägens egna kablar – för el, tele och signalsystem. I sjukhusområdet kommer spårvägen att gå i gräs utom i hållplatsen där det sätts granitsten.

Här går spåret i en kurva från sjukhuset upp mot LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Efter den blivande hållplatsen har spåren byggts I en mjuk kurva genom den gamla Lundalänken upp mot Lunds Tekniska Högskola, LTH. Vi följer spåret, men får gå en liten omväg genom sjukhusområdet. Då kommer vi förbi det område där spårvägen går över sjukhusets kulvert.

I tunneln under Tornavägen får gräset inte tillräckligt med ljus och vatten, så just här blir det också gatsten i spåret. Längs denna del av sträckningen används gräsarmering som inte rullas ut utan sås i så kallade pelleplattor. Detta är för spåret även ska fungera även som räddningsväg.

På den här plattan kan en spårgående maskin köra upp på spåret. Maskinen byter då från gummihjul till hjul som istället kan köra på räls.

- Plattan som du ser ligger över spåret används för att en spårgående maskin ska kunna köra upp på spåret. Maskinen byter då från gummihjul till hjul som kan köra på räls, säger Anders Kjellson.

Vi vandrar vidare till Kårhuset där en av spårvägens hållplats LTH ska ligga. Efter Kårhuset svänger spårvägen upp genom den gröna LTH-parken. Här pågår förberedelser för gjutning.
- Vi sätter skum runt spårets befästningar för att de inte ska fastna i betongen. Befästningarna måste gå att komma åt när de ska justeras. Det gör du genom en plugg som sitter kvar, säger Anders Kjellson.

Här ska spårvägshållplatsen Ideontorget ligga.

Spåret går sedan vidare mot Ideon och vid den blivande spårväghållplatsen finns nu den andra av spårvägens tre växlar. Den tredje ska finnas uppe vid depån. Under bron till E22 pågår spårmontage. Armeringskorgar är utlagda och här görs överbyggnad till gator samt till gång- och cykelvägen.

I Brunnshög är gräset utrullat längs spårvägen. Lite längre bort ligger studenthuset där de första studenterna redan har flyttat in.

- I Brunnshög byggs både stadsdel och spårväg. Här samsas husbyggande med infrastruktur. Vi har börjat med stensättningen vid spårvägshållplatsen Solbjer. Gräs är redan utrullat och den vita linjen av granit som ska avgränsa spåret är på plats. Den vita linjen följer mjukt spåret och hållplatsen, säger Anders Kjellson.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.