Väldiga valv ska bli hem till spårvagnar

4 juli, 2019

Odarslövsvägens skyline har fått ett nytt tillskott. Framför byggkranarna vid ESS har spårvagnarnas depå tagit form. Bakom valv efter valv ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas.

De flesta av de välvda limträbalkarna till spårvagnsdepån är på plats.

Byggnadsarbetet av depån pågår för fullt. Skanska är huvudentreprenör och ansvariga för markarbeten och själva spåret. NCC är entreprenör för husbyggnaden.
- Vi är ungefär 35 personer som jobbar här tillsammans. Även underleverantörer är på plats. Samarbetet fungerar utmärkt, säger Christian Alvesson, som är projektchef för Skanska.

Ännu har depån inget tak och sommarhimlen skymtar mellan valvbågarna.

Christian Alvesson berättar vad som händer just nu. Byggnaden har fått en stomme och de flesta av de välvda limträbalkarna är på plats. Håldäcken - som mellanbjälklagen kallas - byggs och det görs en del gjutning och armering av betong samt el-installationer. Limträ är fördelaktigt till en sådan här konstruktion, eftersom materialet inte väger så mycket.
- Detta kommer vi att jobba med under sommaren. Till hösten börjar vi med grundarbetet till spåret och med växelplattor till spårvägens växel som ska finnas inne i depån. Än så länge har vi bara börjat bygga spår utanför depåbyggnaden, men spåret ska också gå in i huset, säger Christian Alvesson.

Odarslövsvägens skyline har fått ett nytt tillskott till sin siluett.

Fakta depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån, eller ha sin arbetsplats här. Läs mer om depån.

Vi besökte spårvagnsdepån en blåsig sommardag.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.