Utredning om kommunens avtal i spårvägsprojektet klar

28 maj, 2019

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord.

Visionskarta: Så kommer Lund växa i anslutning till spårvägen på linjen Lund C - ESS. De vita klossarna visar förtätning och utbyggnad av staden längs med spårvägslinjen. 

De avtal som Lunds kommun har gjort med Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd i samband med spårvägsprojektet har granskats av en extern konsult. Det var efter att kommunstyrelsens arbetsutskott i början av mars i år fick ta del av en ny prognos som en så kallad ”second opinion” (granskande utredning) beställdes. Efter en direktupphandling fick konsulten Sven Landelius uppdraget att genomföra utredningen.

Parallellt har ännu en ekonomisk prognos tagits fram, som även den visar att projektets kostnader ökar ytterligare.

- Vi ser mycket allvarligt på att slutkostnadsprognosen pekar på att spårvägen blir dyrare. Det är inte acceptabelt, även om det här är ett komplext projekt som drabbats av många oväntade störningar och hinder, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I utredningen ges en rad rekommendationer, däribland att projektet nu bör genomföra en noggrann kontroll av de kostnader som Skanska redovisar som verifierad självkostnad. Det är ett arbete som spårvägsprojektet redan inlett.

- Mycket allvarligt att Skanska flera gånger missbedömt slutkostnaderna för spårvägen. Vi fingranskar nu alla avtal och slutförhandlar med entreprenörerna så att extrakostnader utöver budget betalas av rätt instans, säger Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämndens ordförande.

Utredningen poängterar också att projektet, trots sin komplexitet och många störningar, endast försenats med tre månader. Fokus för entreprenören har varit att ta hand om och lösa de hinder som uppstått så snart som möjligt, snarare än på den noggranna kostnadsstyrning som avtalats.

- Den externa utredning som gjorts är väl genomförd. Utredningen konstaterar att målet med en kostnadsstyrning utan överraskningar inte har lyckats hållas. Konsekvenserna för Lunds kommun har blivit förlorade möjligheter att proaktivt kunna påverka slutkostnaden genom att minska kostnader i andra delar av projektet, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

FAKTA spårväg Lund C-ESS

  • I Lund ska du lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Vi strävar efter halvering av växthusgaser år 2020 och att utsläppsnivåer ska vara nära noll år 2050.
  • Spårvagnstrafik är ett av flera medel för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till en klimatklok stadsutveckling.
  • I februari 2017 togs första spadtaget till Lunds spårväg. Skånetrafiken planerar trafikstart i augusti 2020.
  • Sträckan består av ett cirka 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser och går från Lund C till Science Village/ESS.
  • Inledningsvis ska spårvagnarna avgå var 7,5 minut under rusningstid.
  • Projektet drivs av Lunds kommun och Skånetrafiken/Region Skåne.

Läs mer

Pressmeddelande från Lunds kommun.

Slutrapport: Second opinion gällande avtal med Skanska, Kraftringen, VA Syd och Region Skåne. (pdf)