Uppsala vill lära av Lunds spårväg

12 september, 2019

Uppsala står inför ett beslut att bygga spårväg eller inte. Nu tas underlag fram som ska hjälpa politikerna att bestämma sig. 2021 ska beslutet tas.

Anette Granström är projektledare för Region Uppsala i spårvägsprojekt.

- I Uppsala finns en gemensam politisk organisation för spårvägsprojektet. I organisationen ingår representanter för Uppsala kommun och Region Uppsala. Den eventuella spårvägen ingår i Uppsala-paketet, som innebär att staten ska bygga fyrspår till Uppsala C och att kommunen förbinder sig att bygga kapacitetsstark kollektivtrafik och 30 000 nya bostäder, berättar Anette Granström, som är projektledare för Uppsala spårvägsprojekt för regionen, när hon tillsammans med kollegor från kommunen och regionen är på studiebesök hos spårvägsprojektet i Lund.

 - Spårvägen i Uppsala ska bli 17 kilometer lång och ha dubbelspår hela vägen, berättar Anette Granström.

Kapacitetsstark kollektivtrafik kan innebära spårväg. Just nu utreds också snabbgående bussar.
- Vi arbetar som om det blir ett ja till spårväg. Detaljplaner och gestaltningsprogram tas fram. Tre detaljplaner ska göras, en för spår, en för broar och en för depå. Målet är att kunna vara på plats 2029, säger Anette Granström.

Den första delen av gestaltningsprogrammet ska upp till en programstyrgrupp i nästa vecka. Just nu tittar de också på ett läge för spårvagnspån. Vilka fordon Uppsala ska ha vet de inte än. Projektgruppen har besökt franska städer för att få inspiration och information. Nu hälsar de även på Lunds spårväg som nästan är färdigbyggd.

Spårvägen i Uppsala ska bli 17 kilometer lång och ha dubbelspår hela vägen. I avtalet med staten står det att Uppsala kommun ska bygga ett nytt bostadsområde Bergsbrunna i södra Uppsala. I dag är området ännu inte uppbyggt.
- Spårvägen ska gå från centrala Uppsala genom ett område som ännu inte är färdigt. Det är som i Lund där spårvägen sträcker sig genom Brunnshög, som byggs just nu. En stor utmaning för oss i Uppsala är att spårvägen ska gå över Fyrisån. Här behöver vi bygga en bro i ett naturskyddsområde. Det är en utmaning att göra det på ett varsamt sätt.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.