Trafikledningsbilar bidrar till säker spårväg

23 augusti, 2019
Bild för - 2.jpg

Om någon vecka anländer spårvägens trafikledningsbilar till Lund. Det är bussbolaget Vy – tidigare Nettbuss - som äger bilarna. Personal från Vy ska bemanna spårvagnarna och spårvägens trafikledning. De två trafikledningsbilarna används i utbildningen av trafikledarna, bland annat i hur man kör med utryckningsfordon.

- Det finns en del åtagande i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg som Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för. Det övergripande syftet med lagen är att spårvagnstrafiken ska ha en hög säkerhetsnivå. Bland annat ska det finnas en yttre trafikledare vars huvudsakliga uppgift är att se till så att de säkerhetsregler som finns för spårvagnstrafiken efterlevs, säger Håkan Kristiansson, som är trafikutvecklare på Skånetrafiken.Den yttre trafikledaren ska använda bilen för att övervaka trafiken ute på stan. Händer det en olycka eller incident där någon spårvagn är inblandad får den yttre trafikledaren rollen som olycksplatsansvarig. Det innebär ett samordningsansvar tillsammans med Räddningstjänsten och att den yttre trafikledaren ska dokumentera händelsen för vidare utredning.

- Trafikledningsbilen är klassad som ett utryckningsfordon och den är utrustad med blåljus och varningssignal om det är bråttom att komma fram till en plats där det hänt en incident. I bilen finns utrustning som behövs i sådana sammanhang. Till exempel finns det utrustning som ska säkerställa att vagnen inte blir strömförande, verktyg för att koppla ur vagnens bromsar och material som används för utredning av olyckan eller incidenten. Allt detta bidrar till en hög säkerhet för Lunds spårväg, säger Håkan Kristiansson.