Tekniklösningen med kontaktledningar är både mest beprövad och driftsäkrast

7 juni, 2019

Spårvagnar är fossilfria – de drivs med el. Ett av de sista momenten i att bygga spårvägen i Lund är montering av kontaktledningsstolpar som så småningom, genom en kontaktledningslina, kommer att försörja vagnarna med ström.

I Lund kommer vi att ha ett direktupphängt kontaktledningssystem, vilket innebär att ledningen hängs upp på stolparnas utliggare - så som armarna som går ut från stolpen heter. Foto: Kristina Strand Larsson.

Sammantaget är det 260 kontaktledningsstolpar i olika modeller som sätts upp längs med hela spårvägslinjen. De flesta har redan monterats på plats och blivit en del av Lunds nya stadsbild i spårvägsstråket.

På senare tid har det kommit en del frågeställningar om varför vi valde just denna teknik när det finns exempel från andra städer i södra Europa på lösningar som försörjer spårvagnarna på annat sätt än med luftledningar. Exempelvis, körs spårvagnarna i delar av centrala Nice med hjälp av batteri i stället för en luftledning. I en annan fransk stad, Reims, får spårvagnarna sin strömförsörjning via en markskena som ligger mellan spåren.

I planeringsfasen för Spårvagnar i Skåne gjordes det studier och analyser av olika tekniklösningar. Resultaten visade att lösningen med en luftburen kontaktledning är den enda som är beprövad i nordiskt klimat. Driftsäkerheten är viktigt och vi kunde inte riskera att investera i en teknik som vi inte kunde vara säkra på att den skulle fungera.

Denna tekniska lösning har funnits på marknaden länge och den tillhandahålls av många leverantörer (till skillnad från de andra lösningarna) – en avgörande aspekt ur upphandlingssynpunkt. Denna lösning är också energieffektivast och billigast.


Relaterade artiklar:

Spårvägen och elen
Spårvägens stolpar är på väg
Rapport: Tram Concept for Skåne (pdf) 

Kontaktledningsstolparna har lite olika vridning. Detta beror på att de måste ta upp last på olika sätt beroende på var de står och var kontaktlinan ska spännas. Täckplåtar ska sätts för att dölja kablar, men också för att ge ett mer enhetligt utseende. Foto: Kristina Strand Larsson.