Spårvägsdagen på Trafikantveckan

11 september, 2019

Under nästa vecka uppmärksammas Trafikantveckan i Lund. Årets tema är "Staden lever med dina steg" och på torsdagen, den 18 september, är det Spårvägens dag.

Medarbetare från Gatu- och trafikavdelningen i Lunds kommun kommer att bemanna dialogboden på Bangatan på onsdag, torsdag och fredag, 18-20 september, mellan kl. 12.00 och 16.00. 

Vi annonserade tidigare om guidade turer till fots eller på cykel längs med delar av spårvägen under spårvägsdagen. Dessa blev dock inställda på grund av för få anmälda. Medarbetare från spårvägsprojektet kommer att finnas representerade i dialogboden under hela eftermiddagen på torsdag.

Läs hela programmet för trafikantveckan på: lund.se/trafikantveckan.

Väl mött!