Spårvagnarnas design utgår från dig som reser

31 januari, 2019
Bild för - P4S_2777.jpg

Grön exteriör och en interiör med bambumaterial och säten i grått och orange – Lunds spårvagnar börjar ta form.

Anna Archer är produktstrateg på Skånetrafiken. Hennes uppgift är bland annat att utveckla kundmötet vilket innebär att den som reser ska uppleva att fordon och hållplatser fungerar på ett bra sätt. Anna är en av dem som har varit mest involverad i spårvagnarnas design – både utvändigt och invändigt. Det nya sättet att tänka kring inredning i kollektivtrafik är att jobba inkluderande och utgå från allas behov redan från början.

Inredning hemma och på arbetsplatsen - dags att inreda fordonen som tar dig där mellan

- Vi lägger mycket tid på inredning när det gäller våra hem och arbetsplatser. Fordonen som tar oss mellan dessa platser ska också ha genomtänkt design. Fordonsdesign är en ganska traditionell bransch där man länge har gjort ”som man alltid har gjort”. På senare tid har det dock börjat förändras och beteendevetare har kopplats in som komplement till ingenjörskonsten. Vi påverkas omedvetet av vår omgivning. Ibland kan vi komma in i en miljö där vi omedelbart trivs. En annan gång känner vi instinktivt att vi inte tycker om ett ställe, säger Anna.

Även en kort resa ska vara bekväm

Pendlare kan tillbringa mycket tid på tåg och bussar, då ska fordonen anpassas efter det. När det gäller spårvägen blir det en kortare resa, 14,5 minuter ska det ta från Lund C till ESS. Spårvägen är en kapacitetshjälpare som helt enkelt ska göra så att det är smidigt att resa och att du snabbt kan gå på och av. Den korta reseupplevelsen ska ändå upplevas som positiv.
- Eftersom spårvägen stannar vid Universitetssjukhuset har vi lagt mycket vikt vid att vagnarna ska vara tillgängliga för alla. Vi har hörselslingor i hela fordonet och väl tilltagna så kallade flex-ytor som kan användas av rullstolar och barnvagnar. Två rullstolsburna personer ska kunna sitta tillsammans och behöver inte placera sig i varsin ände av vagnen, säger Anna.

Varmt ljus i spårvagnarna

Något som påverkar vår upplevelse mer än vad vi tror är belysningen. Traditionellt har ljussättning med kallt ljus använts till bussar, tandläkarmottagningar och andra offentliga platser där du behöver se bra. Nu har man börjat testa att även använda varmt ljus och upptäckt att det också fungerar. Lunds spårvagnar ska ljussättas med en varmare ton och en del av ljuskällorna ska placeras så att de ger ett indirekt ljus, något som ger en mjukare inramning.

Spårvagnar har ofta stora fönster. Så blir det även med Lunds spårvagnar som tillverkas av CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, i Spanien.
- Vi på Skånetrafiken är kundens ambassadör och ska se till så att spårvagnarna blir så bekväma och tillgängliga som möjligt. Samtidigt är vi en liten kund som beställer sju spårvagnar och vi hanterar skattepengar. Därför blir designen en balansgång mellan egna anpassningar och standardlösningar, säger Anna.

Anna Archer är produktstrateg på Skånetrafiken och berättar hur Skånetrafikens färgpalett kan användas på ett pedagogiskt sätt i inredningsarbetet.

God sikt i hela vagnen

Inne i vagnen ska framkomlighet och sikt ska vara god. Därför finns där ingen skog av stolpar, utan konstruktionen ger andra möjligheter till att stödja sig under resan. När du har kommit in i vagnen ska du snabbt kunna ”blippa” ditt kort eller telefon för att sedan förflytta sig vidare, så att du inte står i vägen för nästa resenär.

Färgen har en pedagogisk betydelse

Färgsättning är ett kapitel – och en konstart – i sig. Skånetrafiken har en färgpalett som alltid används till deras fordon. Det gör att färgerna känns igen och kan kommunicera olika saker.
- Färgsättningen i spårvagnen har en pedagogisk betydelse genom att vanliga säten får en grå klädsel och de prioriterade sätena vid flexytorna har ett orange tyg. Till sätena används ett tyg som kallas Trevira som är ett syntetmaterial märkt med ECO-label. Alla tyger har Skånetrafiken traditionella pilmönster och följer våra stränga hållbarhetskrav. I inredningen har vi valt ett bambumaterial som bland annat finns på baksidan av flexytan. Naturmaterial ger en varmare känsla, säger Anna.
Naturmaterialen kommer igen i väderskyddens design och funktionalitet som också hänger samman med spårvagnarnas. Skydden ska vara så långa att de täcker hela vagnens längd. Du ska också kunna se väderskyddet på långt håll. Väderskydden får infälld belysning i trätaken. De gröna sedumtaken tar hand om restvatten.

Det ska vara lätt att städa

Det finns många faktorer som påverkar ett inredningsarbete. Ett är ”cleanability”, eller möjlighet att städa. Ett fordon ska vara lätt att rengöra utan att personalen behöver krypa in i svåråtkomliga skrymslen. Allt mer vanligt utomlands är att kollektivtrafikfordon saknar papperskorgar. Det beror på att papperskorgarna tar upp mycket plats, men har också en säkerhetsaspekt. Lunds spårvagnar ska inte ge möjlighet till att slänga skräp ombord, utan istället erbjuda rymliga papperskorgar vid hållplatserna. Dessutom kommer spårvagnsresan i Lund att vara kort. Därför kommer det att kännas naturligt att slänga skräp när du går av och på vid hållplatsen, istället för ombord.

Grönt i centrum - gult till landsbygden

När det gäller spårvagnarnas yttre design, så blir de gröna precis som Skånetrafikens stadsbussar. Även här följer fordonen Skånetrafikens färgpalett, allt för att det ska vara lätt för resenärerna att snabbt förstå vilken typ av fordon det är. Skånetrafikens biljetter är sömlösa och du ska snabbt kunna byta från ett fordon till ett annat. Landsbygdsbussarna är gula.
- De gröna och gula fordonen är också lätta att se. Vi kanske tänker oss att ett fordon ska smälta in i stadsmiljön, men det allra viktigaste är att de syns. Det handlar om säkerhet. Spårvagnen är i sig imageskapande och kommer att sätta en ny prägel på Lund. I början kommer nog spårvägen att ses som spännande och lite cool. Sedan blir den också vardag. Vi hoppas att spårvägen ska få en självklar plats i staden och att den ska upplevas som kapacitetsstark, bekväm och effektiv, säger Anna.

Text/foto Kristina Strand Larsson.