Spårvagnsdepån får solceller och sedumtak

16 april, 2019

Bygget av spårvägens depå är nu igång för fullt. Den 1 mars satte NCC - som entreprenör för husbyggnaden - spaden i jorden. Då hade redan Skanska - som är ansvariga för markarbeten och själva spåret - arbetat med förberedelser, grävningar och vatten-och avloppsledningar sedan i oktober förra året.

Bilden på depån är en visionsbild från Skånetrafiken.

Just nu arbetar NCC med grundläggning och fundament. Redan är 90 av 92 plintar på plats. Varje betongplint väger cirka 4,5 ton. Väggarna till depån består av så kallade sandwich-element med betongstomme. På betongen monteras sedan en dekorativ, grön plåt. Depåns tak ska ha solceller och en del av taket ska också ha sedumväxter. 

Samtidigt som huset uppförs byggs spåren inne i depån och utanför. I anslutning till depån ska också några mindre teknikbyggnader och pumpstationer sättas upp.
- Det är en kort byggtid för ett komplext och spännande bygge. Under sommaren ska stommen och väggarna resas. En utmaning när det gäller spåranläggningen är att få ihop alla delar. Depån är också en verkstad för vagnarna, säger Mikael Thylander, som är projektledare bygg på Regionfastigheter.

Visionsbilden visar spårvagnsdepån i kvällsljus.

Fakta

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats på depån. Spårvägens depå är placerad längs Odarslövsvägen i närheten av forskningsanläggningen ESS.

Region Skåne är uppdragsgivare till spårvagnsdepån och Skanska är generalentreprenör och ansvarar för helheten och för markarbeten och best-arbeten (bana, el, signal, tele). NCC Sverige AB har tilldelats den andra etappen som är entreprenaden av själva byggnaden.

• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2
• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2
• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2
• Teknikbyggnad: cirka 30 m2
• Pumphus: cirka 15 m2
• Likriktarstationer: cirka 40 m2
• Spår cirka 700 m

Text: Kristina Strand Larsson