Spårvägens växel svetsas i tält

11 januari, 2019
Bild för - vaxel_clemenstorget.jpg

På måndag den 14 januari börjar vi resa ett tält över spårvägens växel på Clemenstorget. Tältet är 10 x 40 meter och inne i det ska det vara cirka 10 grader – en nödvändighet för att vi ska kunna svetsa växeln.

Tältet ska stå innanför byggstaketen på Clemenstorget och det tar tre till fyra dagar att montera det. Själva svetsningen startar den 18 eller 21 januari.

- Svetsningen till växeln måste ske i plusgrader. Växeln är en av de känsligaste punkterna i spårvägssystemet. Tältet - som ska täcka hela växeln - hjälper oss att jobba mer effektivt och vi slipper vänta till det blir varmare. Vi kommer att utföra 30 svetsningar i ett komplext mönster till växeln och detta måste ske i rätt ordning, säger Erik Hellqvist, blockchef BEST på Skanska.

För att få upp temperaturen i tältet kommer dieseldrivna värmekällor att användas. Dessa placeras i nära anslutning till tältet. Tyvärr låter det lite från värmekällorna och de behöver vara igång dygnet runt för att bibehålla temperaturen i tältet. 

Det kommer att ta cirka tre veckor att svetsa växeln tillsammans med spåret på Clemenstorget och längst ner på S:t Laurentiigatan. Spåret kan svetsas i en kallare temperatur, det är inte så känsligt.

Efter svetsningen monteras en del av det signalsystem som ska hänga ihop med växeln. Vi ska även gjuta spårets betongbalkar och betongplattan till växeln. Detta sker troligtvis i vecka 7.

Över Clemenstorget kan det ske en del transporter av material.