Spårvägens trafiksignaler tänds

24 september, 2019

Snart ska spårvägens trafiksignaler sättas igång. Elva nya trafikljus har kommit till och sju av dem ska tändas denna vecka. Fram till dess blinkar vissa av dem gult, vilket betyder att de varnar för att de snart är igång och att du ska iaktta försiktighet.

Erik Nilsgart är trafikingenjör i Lunds kommun.

Erik Nilsgart - som är trafikingenjör i Lunds kommun - har varit med och utvecklat spårvägens trafikljusanläggningar. På några platser längs spårvägen har det tidigare funnits trafikljus - andra är nya.

Vid Ideongatan finns trafkljus och varningsskylt för spårvagn.

- Trafiksignalanläggningarna är klara att ta i drift. De fyra som inte sätts igång nu finns i cirkulationsplatser och de behövs inte förrän det kommer spårvagnar på riktigt. De andra signalerna står i korsningar för två bilvägar eller för en väg och en gång- och cykelväg.

I korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan är övergången markerad med en vit spårvagnssymbol.

När väl spårvagnstrafiken är igång efter den 16 augusti 2020, kommer spårvagnen att vara prioriterad. Det betyder att trafiksignalen alltid slår om så att spårvagnen har förtur, men spårvagnsföraren kör på sikt och kan bromsa om det skulle behövas.

Text/foto: Kristina Strand Larsson