Spårvägens kontaktledningsstolpar är på väg

21 februari, 2019

Den här veckan anländer 260 stycken åtta meter långa kontaktledningsstolpar till Lund. Alla är grå i färgen RAL 7021, men de har lite olika utformning.

De första stolparna ska monteras i Brunnshög från vecka 9. Kontaktledningsstolparna är I-balkar av stål. I stolparna ska spårvägens kontaktledningar sedan hängas upp på armar som går ut från stolpen – så kallade utliggare.

Bertil Dahlgren är byggledare för Lunds kommun. 

En som kan berätta mer om hur det fungerar är Bertil Dahlgren, som är byggledare och har lång erfarenhet av både spårväg och järnväg.

Direktupphängt kontaktledningssystem till spårvägen i Lund

- I Lund kommer vi att ha ett direktupphängt kontaktledningssystem, vilket innebär att ledningen hängs upp på stolparnas utliggare. Kontaktledningarna har flera upphängningsvarianter. Vi använder bland annat kontaktledningsstolpar på båda sidorna av spåret, eller en kontaktledningsstolpe i mitten mellan spåren. En annan variant är att ha kontaktledningsstolpar på båda sidor av spåret, men med tvärtråd emellan. Tvärtråd används där avståndet blir för stort för utliggararmar, säger Bertil Dahlgren.

De första kontaktledningsstolparna monteras i Brunnshög den 25 februari till den 1 mars.

Vid järnvägen används istället ett indirekt system där kontaktledningen hängs i litzar - som är stroppar - på en bärlina. Göteborgs spårväg har samma system som spårvägen i Lund, men där finns även indirekt upphängning till de linjer som går ut från centrala staden och hastigheten är högre.

Utrymme bestämmer vilken variant det blir

I Lund väljs de olika varianterna av kontaktledningsstolpar utifrån vad som passar och hur mycket utrymme det finns. Längs S:t Laurentiigatan blir det en stolpe vid sidan om spåret. Stolparna på den sträckan har långa utliggararmar e där kontaktlinan hängs. Ledningen hängs fem och en halv meter upp i luften. Sidostolparna fortsätter genom Bredgatan genom sjukhusområdet.

Den första mittmasten dyker upp på Getingevägen. Sedan används mittmaster genom hela LTH, Lunds Tekniska Högskola. Vid Scheelevägen ersätts mittmasterna av två stolpar med bärtrådar över spåret. Sedan varvas bärtrådar och mittmaster genom Brunnshög för att sedan övergå till endast mittmaster efter bostadsområdet Brunnshög och ut till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och forskarbyn Science Village.

25 - 30 meter mellan stolparna

- Det blir mellan 25 och 30 meter mellan stolparna. Avståndet varierar med tanke på kurvorna, där det är kortare avstånd. Detta är ett vanligt avstånd när vi har direktupphängd kontaktledning. Vid järnvägen med dess indirekta kontaktledningsupphängning kan det vara så långt som 50-60 meter mellan stolparna. Kontaktledningen hängs upp i sektioner och till spårvägen i Lund har vi en så kallad fjäderavankring som håller linan sträckt, säger Bertil.

Fjäderstål håller kontaktledningen på plats

En fjäderavankring består av fjäderstål som ligger som en rulle. Blir det kallt drar kontaktledningen ihop sig och fjäderstålet släpper efter. Blir det varmt utvidgar sig kontaktlinan och fjädern drar ihop sig. Detta gör att ledningen inte påverkas så mycket av värme och kyla. Utan fjäderavankring skulle kontaktledningen sjunka ner vid varma temperaturer.

Mot ledningen ska spårvagnens pantograf ligga an och genom den kontakten förmedlas strömmen som driver spårvagnen, säger Bertil Dahlgren.

- Det blir en ledning till varje spår och mot ledningen ska spårvagnens pantograf - som också kallas strömavtagare - ligga an. Genom den kontakten förmedlas strömmen som driver spårvagnen framåt. Till spårvägen används 750 Volt likström. Kontaktledningen i Lund är 107 kvadratmillimeter tjock. Detta kan variera lite mellan olika städer, berättar Bertil.

Under intervjun gör Bertil skisser som förklarar.

Normalt använder vi växelström i samhället och i våra bostäder och kontor. För att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö, använder vi istället likström som är betydligt bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv.

Elen som levereras från Kraftringen till Spårvägens elsystem är växelström med högspänning 10,5kV AC. Den transformeras ner till 580V AC och sedan likriktas spänningen så vi får ut 750V DC. Det här sker i en så kallad likriktarstation, som är en mindre byggnad. Fem sådana likriktare placeras ut längs spåren och kommer att förse spårvägens kontaktledning med el. Mer om spårvägens el kan du läsa här.

Kontaktledningen levereras senare i vår. Vi återkommer med mer information om det.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.