Spårvägens hållplatser ska vara tillgängliga för alla

18 juni, 2019

Nu blir spårvägens hållplatser allt mer färdiga. Vid universitetssjukhuset är också väderskydden på plats och busshållplatsen har öppnats. Resten av väderskydden sätts upp av Skånetrafiken med början till hösten. Tillgänglighet har legat i fokus när hållplatser och plattformar planerades. Det ska vara enkelt att åka spårvagn och alla ska känna sig säkra och trygga.

Anna Karlsson är trafikingenjör i Lunds kommun.

Anna Karlsson är trafikingenjör i Lunds kommun och en av dem som har arbetat med spårvägens tillgänglighet och med hållplatsernas utformning.
- Vid varje plattform finns taktil information som ska underlätta för för dig med synnedsättning. Vi använder järnplattor i en mörk färg som har en stor kontrast mot de ljust grå granitplattorna i hållplatserna och den vita linjen av granit som avgränsar spåret mot gång- och cykelbana eller väg. Vid spårvägens hållplatser finns två sorters taktila plattor. En har uppstående knoppar som signalerar att här ska du stanna och en har linjer som du kan följa med en ledkäpp, säger Anna.

De taktila plattorna är gjorda av järn och ger en hög kontrast i material och färg till de ljust grå granitplattorna.

Den taktila plattan med uppstående knoppar signalerar att här ska du stanna.

Mycket arbete har lagts ner på att skapa tillräckligt stora kontraster mellan materialen. Här finns det riktlinjer att följa.

Plattorna med linjer kan du kan följa med en ledkäpp. Släta taktila plattor används i korsningar där du har ett vägval.

Släta taktila plattor används i korsningar där du har ett vägval. Här placeras en platta som visar att du ska välja åt vilket håll du ska gå.
- Vid övergångar för gående har vi placerat grå stenpollare som har taktil information på toppen. Pollarna är lagom höga för att du ska kunna känna med dina fingrar. Informationen pekar ut gångriktningen över spårvägen. För rullstolsburna finns det ramper upp till plattformarna. Ramperna är utformade så att de har en lagom stor lutning. Även här finns det riktlinjer som vi följer, säger Anna.

Spårvagnshållplatsen vid LTH är ännu inte färdigbyggd, men de taktila plattorna har lagts.

På hållplatserna finns ett också ledstråk som visar hur du ska gå mot vagnens dörrar. Hållplatsens tillgänglighetsdesign hänger nära ihop med spårvagnarnas.Här kan du läsa mer om vagnarnas inre design och tillgänglighet.

Busshållplatsen vid Universitetssjukhuset öppnade igen den 17 juni.

Så här är de taktila plattorna vid spårvagnshållplatsen Universitetssjukhuset lagda. På andra sidan finns den nu öppnade busshållplatsen. Spårvägen har sedan trafikstart den 16 augusti 2020.

 

Text/foto: Kristina Strand Larsson.