Spårvägens hållplatser har fått sina namn

5 februari, 2019
Bild för - P4S_2874.jpg

Telefonplan, Solbjer och Universitetssjukhuset är några av de namn som nu har spikats för spårvägens hållplatser. Spårvägens ledningsgrupp med medlemmar från Lunds kommun och Skånetrafiken har tagit beslut om namnen.

Från centrala Lund till Brunnshög ska hållplatserna heta Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Denna kartskiss visar var spårvägens hållplatser ska ligga.

- När vi väljer namn ska de knyta an till platsen. Lilla Fiskaregatan och Skomakargatan hänvisar till yrken som fortfarande finns, men som var vanligare förr. Telefonplan berättar om Ericsson och Sony, även den dag när alla har glömt vad en telefon är. Längre in i det kvarteret ligger Mobilvägen, säger Jonas Andreasson, som är stadsingenjör i Lunds kommun och en av dem som har arbetat fram namnförslagen.

Jonas Andreasson är stadsingenjör i Lunds kommun och en av dem som har arbetat med att ta fram namnen till spårvägens hållplatser.

Spårvägens hållplatser ska inte ha för långa namn och de ska gärna heta samma sak som de större verksamheter som finns på platsen. Därför fungerar även förkortningar som LTH, MAX IV och ESS.
- Namnet Solbjer kommer från det gamla namnet på kullen eller ”berget” som ligger i södra Brunnshög. Stadsdelen Kobjer i Lund har samma gamla danska anor. En gata i den nya stadsdelen i Solbjer heter Soluppgången och parken i området heter Gryningsparken. Vi hoppas att namnen på hållplatserna ska vara lätta att förstå och att det ska kännas naturligt när du ska stiga av eller på spårvägen, säger Jonas Andreasson.

 Här byggs spårvägshållplatsen Solbjer i södra Brunnshög. I huset till vänster har de första studenterna redan flyttat in.

Fakta namngivning av platser

När en kommun ska namnge platser, gator och kvarter stödjer man sig på kulturmiljölagen och fastighetsbildningslagen. Namnvalet ska knyta an till platsens historiska betydelse. God ortnamnsed ska följas och platserna ska inte få namn efter nu levande personer.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.


Mer läsning

Så här tänkte Lunds kommun kring spårvägshållplatsen Telefonplan