Spåren till depån är klara

29 oktober, 2019

Tre färdigbyggda spår leder fram till spårvagnsdepån ute på slätten vid ESS. Själva depån byggs för fullt. Här ska det finnas en stor hall för underhåll och städning av vagnar och ett något smalare utrymme för tvätt.

Bygget av spårvagnsdepån pågår för fullt.

I den stora fallen ska spårvagnarna underhållas och städas.

Spåren är också på plats i golvet inne i depåbyggnaden och innerväggar och tak är resta. Innanför den stora hallen ska det finnas förråd och rum för personal.
- Vi har börjat få upp sandwichelementen till väggens utsida på spårvagnsdepån. Samtidigt arbetar vi med att montera plåt och papp till taket. Inuti huset har installationsarbeten och gipsarbete kommit igång. Vissa delar av verkstadsgolvet har gjutits och de resterande kommer att gjutas under oktober-november, berättar Christian Alvesson, projektchef för depån.

Spåren har gjutits in utanför depån.

Utanför depån har alla spår gjutits in och arbete pågår med makadam och återfyllnad. I november ska bangården asfalteras.

Två enkelväxlar och ett uppställningsspår är färdiga utanför depåbyggnaden.

Vid depån finns det två enkelväxlar. Spåret grenar sig i två och till varje växel går ett spår. Utanför depån finns också ett uppställningsspår. De kommande månaderna fortsätter installationsarbetet. Samtidigt ska kabel- och signalarbete göras i olika etapper. Erik Hellqvist, projektansvarig BEST (bana, el, signal, tele) berättar mer om spårarbetet.

I spårvagnsdepån ska det finnas en stor hall för underhåll och städning av vagnar och ett något smalare utrymme för tvätt.

- Om ett par månader ska vi börja arbeta utvändigt med installationer för el, signal och tele. Sedan blir det en paus tills att vi i mars-april börjar med samma installationer invändigt. Till spår 1 ska det finnas en svängbar ledning, som kan flyttas in till väggen för att det ska vara säkert att arbeta med spårvagnen.

Depåns interiör är under uppbyggnad.

Spårvagnsdepån har blivit försenad och Skånetrafiken berättar att det beror på att bygghandlingarna generellt inte har hållit önskvärd kvalité vilket påverkar ibruktagandet av depån. Förseningen gör att trafikstart av spårvägen skjuts fram till hösten 2020.

Hallarna i spårvagnsdepån har högt i tak.


Arbetet pågår både utvändigt och invändigt.


Odarslövsvägen får en ny skyline när spårvagnsdepån reser sig över slätten.


Här ser vi spåren utanför spårvagnsdepån.

Taket har välvda limträbalkar.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.