Spår i ljus

13 februari, 2019
Bild för - P4S_5376.jpg

Nu har spårvägens belysning monterats längs delar av sträckningen. Bland annat finns det nya belysningsstolpar på S:t Laurentiigatan inne i centrala Lund. CitySwan heter armaturen som också finns på flera platser i Sverige och i Köpenhamn.

På S:t Laurentiigatan är belysningen installerad. All belysning monteras inte samtidigt längs spåret. Detta moment är beroende av andra arbeten.

Clara Lundqvist är landskapsarkitekt på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Clara Lundqvist är landskapsarkitekt på tekniska förvaltningen i Lunds kommun och en av dem som har varit med och arbetat fram spårvägens gestaltning där belysningen är en del. Generellt sett jobbar städer mer medvetet med ljussättning av gator och torg i dag, menar hon. Belysning måste vara funktionell och ge trygghet. Samtidigt ska den vara estetisk.

Spårvägsbelysningen i Lund har ett varmvitt sken.

- Spårvägen ska ha funktionell belysning, ett kriterium var att det blir ett upplyst spår. Belysningen ska också integreras i miljön på ett tilltalande sätt. Funktion, estetik och trafiksäkerhet har varit ledord genom hela gestaltningen för spårvägen. Ljuset ska ge god visuell vägledning, säger Clara Lundqvist.

Belysningstolparna längs S:t Laurentiigtan är installerade.

Under projekteringen till spårvägen gjordes stora ljusberäkningar för att få fram rätt mängd ljus på rätt plats. Ljuskällan ska heller inte spilla ljus utanför den beräknade ytan. Sådana beräkningar görs i alla byggprojekt. LED-teknik ger möjlighet att styra ljuset. Clara har tillsammans med bland andra Anna Karlsson, som är trafikingenjör på tekniska förvaltningen i Lund och konsultföretaget Atkins varit med från början och arbetat fram spårvägens gestaltning. Gestaltningen har bearbetats och det mesta från dokumentet tar nu fysisk form.

Här hittar du gestaltningsprogrammet.

Armaturen CitySwan som valdes till spårvägen, är vit och opaliserande.

- Armaturen CitySwan som valdes till spårvägen är vit och opaliserande, vilket betyder att ljuset lyser igenom det vita glaset. Ibland kommer CitySwan att monteras på belysningsstolpar och ibland på kontaktledningsstolparna, det beror på situationen, säger Clara Lundqvist.

CitySwan monteras på i olika höjd på stolparna. Över spåret blir det sex meter och över gång- och cykelbanan fyra meter. Både belysningsstolparna och kontaktledningsstolparna ska vara mörkt antracitgrå, i färgen RAL 7021.

Belysningsstolparna längs spårvägen har färgen RAL 7021.

Ljus kan beskrivas som kallt eller varmt och mäts i Kelvin. Belysningen längs spårvägen är varmvit och har färgtemperaturen 3000 Kelvin.

Även inne i spårvagnarna ska det bli ett varmt ljus. Det kan du läsa om här.

- I vardagen tänker vi kanske inte så mycket på belysningen i staden, men ljuset påverkar oss. Längs motorvägar har vi länge använt högtrycksnatrium som ger ett gult ljus. Natriumljus gör att vissa färger, som till exempel rött och grönt, inte visas som de ska. Man säger att natriumljus släcker en del färger. I dag byter städer ofta natriumljuset till LED-ljus som har många fördelar och drar mindre energi. Trots att LED-ljuset har ett varmt sken kan det upplevas som kallare än det gula natrium-ljuset, säger Clara.

Genom den nya tekniken CityTouch kan belysningen fjärrstyras och det går att spara energi när det inte finns behov av full belysning. 

Till spårvägens belysning ska en ny teknik för fjärrstyrning användas. CityTouch – som tekniken heter - gör att belysningen blir dimbar, vilket betyder att det går att bestämma vilket ljusflöde en lampa ska producera vid vilken tidpunkt. Lampa för lampa kan styras så att de mellan klockan 17 och 01 lyser 100 procent och mellan klockan 01 och 03 går ner till 50 procent. Klockan 03 till 05 kan lampan ställas in för att öka ljusstyrkan till 75 procent för att slutligen lysa 100 procent mellan klockan 05 och 08. Genom CityTouch går det att spara energi när det inte finns behov av full belysning.

- Flyger du över spårvägen när den blir färdig kommer den att se ut som en lysmask. Eftersom CitySwans lampor är opaliserande kan belysningsstolparna upplevas som ett lysande pärlband från Lund C till forskningsanläggningen ESS.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.