Snart är spårvägens första väderskydd på plats

16 april, 2019
Bild för - Lunds_Universitetssjukhus_Spårvagn_Kväll_005.jpg

Tilltalande, tryggt och hållbart är ledord när Skånetrafiken skapar miljöer där människor möter människor. Hållplatsernas utformning är en viktig del av kollektivtrafiken. Väderskydden vid spårvägens hållplatser är inte något undantag.

Förra veckan startade bygget av teknikskåpen på spårvagnshållplatserna. Det är bara teknikskåpen som byggs nu, resten av hållplatsutrustningen kommer att monteras närmare trafikstarten, förutom på hållplatsen Universitetssjukhuset.

Utformningen av väderskydden för spårvagnshållplatser är unik och den kommer bara att finnas i spårvägsstråket i Lund. Temat för utformningen är rörelse. Den ena änden av väderskyddet är rundad och formad som fronten på en spårvagn: den visar spårvagnens färdriktning. Väderskydden kommer att ha sedumtak, trädetaljer på innertaken och på bänkarna, samt fjärrstyrda informationsskärmar. Väderskydden kommer att spänna över hela vagnens längd och resenärer ska kunna gå direkt från väderskyddet in i spårvagnen. Plattformen och vagnen kommer att ha samma höjd och det blir enkelt att stiga på och av.

Visionsbilden ovan visar hur det är tänkt att hållplatsen ska se ut vid Universitetssjukhuset i Lund. Bild: Skånetrafiken.